FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för Januari – oktober 2016

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för Januari – oktober 2016
Året börjar bli gammalt, men här presenteras färsk försäljningsutveckling i läkemedelsindustrin i Sverige för perioden januari till oktober 2016. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige hittills 2016 uppgår till 34,3 miljarder kronor. Procentuellt har försäljningen 2016 (YTD) ökat med 4,95% jämfört samma period 2015. För de senaste 12månaderna (MAT) har försäljningen ökat med 5,00% jämfört samma period 2014-2015.

Topp 15 företag
Sedan förra upplagan (PI nr 3/2016) så har Gilead och MSD bytt plats med varandra. Gilead (5) ner till plats 6, och MSD (6) upp till plats 5. Bristol Myers Squibb, ligger kvar på 11:e plats, och ny på listan är Janssen Cilag, som petar ned Novo Nordisk en placering och gör att Actavis hamnar utanför topp 15-listan för denna gång. Topp 3 står hittills i år för ca. 15%, och topp 15 i stort för ca 50% av det totala marknadsvärdet.

Se hela statistiken i PDF