Från LIF – Precisionsmedicin kräver nationell satsning

Även om arbetet med att stoppa coronapandemin kommer att fortsätta att dominera agendan under hösten vill Lifs vd Anders Blanck se ett ökat fokus på det praktiska införandet av precisionsmedicin i den svenska hälso- och sjukvården.
– Vi måste orka att gå från ord till handling. Precisionsmedicin är en modernisering av hälso- och sjukvården som ger oss förutsättningar till en mer individanpassad diagnostik och behandling. En mer modern hälso- och sjukvård gör oss också mer relevanta för framtida kliniska läkemedelsprövningar.

Under våren presenterade Lif sin uppdaterade handlingsplan för hur Sverige ska kunna attrahera fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar i den allt hårdare internationella konkurrensen samt förslag på ett antal åtgärder för att öka implementeringstakten av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård.

Kliniska läkemedelsprövningar innebär dels att patienter i Sverige får möjlighet att testa de allra nyaste behandlingarna, dels att den svenska hälso- och sjukvården får tillgång till och kunskap om nya läkemedel och behandlingar som ligger i forskningsfronten.
– Vi ser just nu en fantastisk medicinsk utveckling där ny diagnostik och behandling kommer att kunna modernisera hela hälso- och sjukvården. Men
vi har också ett antal frågor som måste lösas för att detta ska kunna ske. I Lifs handlingsprogram lyfter vi fram förslag som vi bedömer skulle bidra till
ökad tillgänglighet och användning av hälsodata, ge Sverige fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar samt bidra till att patienter får tillgång
till de nya och avancerade behandlingar genom implementering av precisionsmedicin, säger Anders Blanck, Lifs vd.

Läs hela artikeln