Chiesi växer snabbt med hållbarhet som fokus

Chiesi växer snabbt med hållbarhet som fokus

Från en person anställd 2011, till 90 medarbetare under 2020. Familjeägda och forskningsdrivna Chiesi satsar, tack vare fina resultat, just nu mycket på sitt nordiska bolag. Med fullt fokus på affären vill Chiesi arbeta hållbart på alla fronter.

Chiesis globala huvudkontor finns i italienska Parma och därifrån styrs bolaget som omfattar 6.000 anställda. Terapiområdena är respiratoriska sjukdomar, neonatologi, sällsynta sjukdomar och specialistvård. Familjen Chiesi, representerade av flera generationer med bröderna Paolo och Alberto i spetsen, finns i allra högsta grad närvarande i företaget och drivs av att föra forskningen framåt, erbjuda läkemedel som höjer patientens livskvalitet samt att verksamheten också ska ge tillbaka till samhälle och planet.

– Vi har i dag 13 läkemedel på marknaden i Norden. De allra flesta är egna produkter men Chiesi tillåter oss även att ta in andra produkter när vi anser att det behövs för att möta patienternas behov, förklarar Olav Fromm, nordisk vd på Chiesi. Anknytningen till Sverige är stark delvis på grund av att ett av företagets läkemedel har sitt ursprung i svensk forskning. Läkemedlet Curosurf används inom neonatalvården och hjälper för tidigt födda barns lungor att fun gera normalt. För över 30 år sedan hade en forskargrupp vid Karolinska Institutet fått positiva resultat vid behandling av för tidigt födda barn med surfaktant utvecklat från grislungor. Forskarna var övertygande om den livräddande potentialen i sitt läkemedel och sökte finansiärer. De var i kontakt med Pharmacia, som dock trodde att potentialen var för låg för detta läkemedel. Istället fick forskarna på omvägar kontakt med Paolo Chiesi som är ansvarig för forskning och utveckling vid företaget. Chiesi såg möjligheterna och tog läkemedlet till marknaden. I dag, 30 år senare, finns fortfarande ett nära samarbete med forskare vid KI.

– Curosurf är så nära ett mirakelläkemedel man kan komma, eftersom en enda dos kan rädda ett helt liv. I dag har 5 miljoner för tidigt födda barn behandlats och cirka 1 miljon liv räddats vilket vi är mycket stolta över. Paolo Chiesi blev i våras promoverad till hedersdoktor vid KI för sitt bidrag till forskningen, berättar Olav Fromm. I Sverige finns även ett forskningsteam för biotechprodukter. Främst inom sällsynta sjukdomar men man stöttar även övriga terapiområden. Forskargruppen på 15 personer kommer att flytta in på Karolinska Institutets campus och rekryterar under 2020 fler personer, ett resultat av att Chiesi ser verksamheten som viktig och vill satsa på den.
– För många inom Chiesi känns det som att komma hem när vi flyttar in i de nya lokalerna på campus, så stark är anknytningen till KI tack vare Curosurf. Dessutom skapas där just nu en spännande miljö med framstående medicinsk akademisk forskning, närhet till Karolinska Sjukhuset samt de andra forskande bolag som finns på KI:s campus. Vi ser att det kommer att bli ett lyft för oss, säger Nina Herne som är Head of Biotech Research & Product Development. Hållbarhet på riktigt Sedan juni 2019 är Chiesi certifierat som ett ”B-Corp”, och man har i Italien bytt bolagsform till ett så kallat ”benefit corporation”.

– Chiesi är det största globala läkemedelsföretag att kvalificera sig som ett B-Corp och det är ett resultat av vårt arbete för hållbarhet på alla fronter. Det är ett nytt sätt att göra business. Istället för att vara bäst i världen vill vi vara bäst för världen, berättar Viktoria Petrell som är HR-chef. Inom Chiesi jobbar man med ”de fyra P:na” Patients – Forskning som ska komma patienterna till gagn i form av förbättrad livskvalitet. Det kan också vara initiativ som ligger utanför forskningens ramar. Maria Messerer, medicinsk chef, är ansvarig för projektet ”Help a Little” som är ett samarbetsprojekt med Svenska Prematurförbundet.
– Med din smartphone kan du ta kort på barntillbehör, exempelvis barnvagnar, du har hemma och vill skänka. Denna information om tillgängliga gåvor kommer sedan kuratorerna på prematuravdelningen på Karolinska Sjukhuset tillhanda. När de träffar en behövande familj kan de matcha behoven mot de saker som människor vill skänka. Det kan handla om nyanlända familjer eller familjer där det är en ansträngning för ekonomin att en förälder är borta flera månader i sträck från jobbet, säger Maria. Föräldrarna som får barntillbehör blir väldigt tacksamma, och även de som skänker saker ser detta som ett viktigt och givande projekt.

Läs hela artikeln som PDF