Petra Kaur ny Chief Marketing and Communications Officer på Bactiguard

Petra Kaur Ljungman med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik och läkemedelsindustrin, har rekryterats till en nyinrättad, global roll som Chief Marketing and Communications Officer. Hon tillträder i januari 2021 och kommer att rapportera till VD.

”Petra Kaur Ljungman har en bred erfarenhet som sträcker sig från forskning till försäljning, affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring i såväl läkemedels- som medicinteknikindustrin och reklambyråbranschen. Hon är en driven marknadsförare och kommunikatör, som med framgång utvecklat flera bolags varumärkes- och digitala strategi,” säger Cecilia Edström, VD.

”Petras strategiska förmåga och operativa erfarenhet gör henne klippt och skuren för den nya rollen i Bactiguards ledning. Vi behöver flytta fram våra positioner digitalt för att driva en snabbare tillväxt och det är med glädje jag hälsar Petra välkommen,” fortsätter Cecilia Edström.

”Jag ser verkligen fram emot att börja på Bactiguard, att bidra till ytterligare expansion och öka inflytandet av Bactiguards varumärken. Med nya utmaningar i och med pandemin är det mer aktuellt än någonsin att öka fokus på infektionsprevention, för att både vända trenden av ökande antibiotikaresistens och minska spridningen av bakterier och virus. För mig är detta särskilt motiverande – att få vara en del av att skapa ett hållbart värde för användare och vårdgivare över hela världen,” säger Petra Kaur Ljungman.

Petra Kaur Ljungman har en magisterexamen i biologi från Umeå universitet och har forskat på doktorandnivå i farmakologi vid Karolinska Institutet. Hon har bred erfarenhet från ledande roller inom försäljning och marknadsföring från bolag inom läkemedel och medicinteknik som Astra Zeneca, Sanofi samt från reklambyråer som Ogilvy/INGO. Sedan 2014 har hon varit verksam inom Brighter AB, först som styrelseledamot och därefter i ledningsgruppen med ansvar för marknadsföring och kommunikation.

Petra Kaur Ljungman tillträder sin befattning i början av januari 2021.Företagsledningen i Bactiguard består nu av Cecilia Edström, VD; Gabriella Björknert Caracciolo, CFO; Stefan Grass, Chief Medical Officer och Sathish Subramaniam, Chief Operations Officer. Sathish Subramaniam tillträdde sin globala roll efter integrationen av Vigilenz. Han var tidigare ansvarig för Bactiguards verksamhet i Malaysia.

Bactiguard avancerade 2020 till Allbrights gröna lista över börsens mest jämställda bolag.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, VD tel +46 8 440 58 80

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Nyligen fullföljdes förvärvet av malaysiska Vigilenz, en tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar, främst inom sårvård och infektionsprevention.

Bactiguard har efter förvärvet cirka 180 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av tre produktionsanläggningar ligger i Stockholm, de andra två i Malaysia.

Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se