Virtuella möten – ett hot eller en möjlighet?

Virtuella möten – ett hot eller en möjlighet?
Virtuella möten är en ständigt ökande trend och detta gäller även inom läkemedelsindustrin. Fördelarna är många, men hur gör man för att dessa möten ska bli så bra som möjligt? I denna artikel av motivations- och kommunikationsexperten Antoni Lacinai får du konkreta råd.

Jag älskar god kommunikation, helst analog, där människor möts och använder sin röst, sin kropp och sina öron för att nå fram till varandra.
Jag älskar bra möten!
Möten som engagerar och leder verksamheten framåt. Det var med den ”ingången” jag lunchföreläste om konsten att leda bra möten hos ett globalt telekombolag för ett par år sedan. Innan jag var helt klar räckte en av deltagarna upp handen och frågade. ”De flesta tipsen du bjudit på har mest handlat om fysiska möten.

Kan du ge oss några tips för alla virtuella möten?
Vi har massor av sådana möten och de är ofta riktigt dåliga.” Jag skruvade på mig och försökte komma undan frågan med ett vagt svar om att ”80 procent av jobbet är detsamma och att de sista 20 … jaa, man kan ju alltid korta ner mötestiden på dem.
Det är ett tips.” Jag ville inte gå in i den diskussionen, för sanningen är att jag själv aldrig har varit särskilt förtjust i virtuella möten. Jag blev svaret skyldig. Någon tid senare hade jag möte med en HR-chef på ett stort bolag som tillverkar bilar.
Vi skulle prata presentationsteknik – trodde jag.

Väldigt snabbt kom vi in på vad hon egentligen hade på hjärtat:
”Jag vill att du hjälper oss med vårt virtuella ledarskap.

Våra chefer har personal som sitter i andra städer och andra länder. De behöver verktyg för att få till bättre virtuell kommunikation, virtuella möten och ett virtuellt ledarskap. Kan du göra research där och återkomma?”
Nu kunde jag inte ducka längre. Jag bestämde mig för att göra efterforskningar och började plöja litteratur, intervjua experter inom virtuella möten och virtuellt ledarskap, bli mer medveten när jag själv hade virtuella möten genom webinarer, skype, telefon etc.
Jag började få en bra bild av vad som krävdes för att få till bra virtuella möten.

Läs hela artikeln som PDF

Vill man fördjupa sig mer i ämnet kan man läsa Antonis bok