Teameffektivitet

Pandemin har visat många att det faktiskt går bra att göra mycket av sina uppgifter borta från kontoret. Men hur bygger man team utan att ses? Niklas Eriksson, seniorkonsult på Grow the X diskuterar i artikeln bland annat detta och presenterar även förslag på lösningar för hur vi går vidare den dag pandemin tar slut.

Föreställ dig en värld där företag och organisationer definieras av deras förmåga att inspirera, främja samarbete och skapa upplevelser för anställda och kunder som är enkla, meningsfulla och lustfyllda. En omvärld som kommer allt närmare genom bättre och mer användarvänliga tekniska lösningar för kommunikation
och en allt högre grad av kompetens i hur vi kan använda dessa lösningar på bästa sätt.

Kanske låter som avlägsen värld, men är i högsta grad något som många pratar om som ett resultat av de tider vi upplever. Ingen hade nog valt en pandemi som katalysator för den utvecklingen, men frågan är vad vi lärt oss och vad vi tar med oss i det ”nya normala” gällande våra team.

Vad innebär då det vi kallar för det ”nya normala”?
Vi pratar här om hur vi kommer att arbeta när vi går in i en tid då vi inte längre arbetar utifrån med uppmaningar och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten
eller regionerna om att arbeta hemma pga. smittspridning. Självfallet kommer det vi kallar det nya normala se olika ut beroende på vilken sektor man arbetar i och i vissa fall har skillnaderna inte varit så stora under pandemin medan de i till exempel tjänstemannasektorn varit mycket påtagliga.

Läs hela artikeln