Vikten av att bygga något som håller över tid

Vikten av att bygga något som håller över tid
Läkemedelssektorn i Sverige har vunnit enormt på det politiska intresset för Life Science. En jämförelse bara tio år tillbaka i tiden visar hur stat men även landsting genom åren fått upp ögonen för och öppet erkänt att vår sektor är en av de centrala branscherna för Sverige – på många plan, för jobben, för ekonomin och framför allt för hälso- och sjukvården och patienterna. Om detta skriver Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, i denna krönika.

Som ni alla vet så är begreppet Life Science inte en simpel ”re-branding” av just gruppen läkemedelsföretag, utan det handlar om en större sektor: Det inkluderar både företag, vårdens aktörer och akademin – och det handlar om mer än bara läkemedel. Medtech och små forskningsföretag är viktiga delar, för gruppen är starkare än sina beståndsdelar. Genom att beskrivas tillsammans med hela sektorn stärks även positionen för forskande läkemedelsföretag. Det där är bakgrunden. Intresset för Life Science har öppnat dörrar för oss som aldrig förr till de beslutande rummen. Att bli lyssnad till är ett viktigt steg mot bättre inflytande, och därmed bättre möjligheter att verka för medlemsföretagens intresse. Men en bra situation måste försvaras. Det är inte alls självklart att det nuvarande intresset från statsmakten håller i sig. Den problemanalysen är anledningen till en av LIFs
cent rala käpphästar i den önskelista som vi presenterar för politiker vi möter. Och det är en käpphäst om vilken jag ibland har fått en och annan förundrad fråga från medlemskretsen
– ”Är detta verkligen så viktigt?”.

Läs hela artikeln som PDF