Ulrika Lundahl ny Head of Pharmacovigilance på PharmaRelations

PharmaRelations rekryterar erfaren PV specialist, Ulrika Lundahl börjar hos PharmaRelations som Head of Pharmacovigilance för att bygga upp den interna farmakovigilansavdelningen.

PharmaRelations stärker genom förvärvet sin roll inom Pharmacovigilance (PV) och utökar möjligheten för små och medelstora företag att hyra senior PV expertis och få stöttning inom farmakovigilansområdet.

Ulrika har en bred erfarenhet inom GVP med ca 15-års erfarenhet från både mindre svenska och stora globala läkemedelsföretag, CRO-företag och myndigheter. Hon kommer senast från en tjänst som Farmakovigilans Inspektör på Läkemedelsverket. Hon har tidigare bland annat haft roller som Global QA Auditor GCP på Sobi, PV Compliance Monitor på Baxter och Head of Country PV Sweden på BMS.

Vi är mycket glada för det tillskott som Ulrika Lundahl bidrar med till PharmaRelations i form av kompetens, kunskap och nätverk inom farmakovigilansområdet.” säger Fredrik Anjou, CEO på PharmaRelations.

Ulrika Lundahl

För mer information kontakta

Helena Björkman, [email protected] eller telefon 070-165 22 77