Staffan Dahlgren ny Senior Pharmacovigilance Specialist på PharmaRelations

Staffan har 14 års erfarenhet inom farmakovigilans från moderbolag, marknadsbolag och myndighet. Han kommer närmast från en roll som Pharmacovigilance Operations Director på Oncopeptides och har också lång erfarenhet från kliniska prövningar, både inom safety och clinical operations. 

Staffan Dahlgren

Staffan har under åren skapat sig en bred erfarenhet av de olika delarna inom farmakovigilans såsom signalspaning, databasimplementering, medical review, fallhantering, skriva sammanfattande safety-dokument till myndigheter såsom PSURs och RMPs, kvalitetssystem, CRO oversight, avtal, utbildning och fallhantering. 

”Det är väldigt roligt att få välkomna Staffan Dahlgren till vårat snabbt växande team av seniora PV experter” säger Fredrik Anjou, CEO på PharmaRelations.