Får svenska patienter tillgång till nya läkemedel?

Får svenska patienter tillgång till nya läkemedel?
Nya läkemedel är en het fråga i svensk hälso- och sjukvårdsdebatt. Diskussionen handlar dels om att nya läkemedel ökar sjukvårdskostnaden, dels om att patienter inte får den bästa vården om de inte får tillgång till dem. I en aktuell rapport har IQVIA (tidigare IMS Health och Quintiles) analyserat hur tillgänglighet och användning ser ut i Sverige jämfört med andra europeiska länder, och vilka faktorer som påverkar. Innehållet i rapporten sammanfattas i denna artikel av Ida Gustafsson och Per Troein.

Jämfört med övriga länder i Europa har Sverige en god tillgång till nya substanser, men det är samtidigt stor variation på upptag av läkemedel. Tidiga NT-rekommendationer, kliniska studier och specialisternas öppenhet för innovationer påverkar användning, men ger inte hela förklaringen. Tidig användning gynnar fortsatt utveckling och kan stärka ställningen som life science-nation. Den aktuella rapporten presenterades på ett seminarium under årets Almedalsvecka. Som underlag för analysen har vi använt IQVIAs globala och lokala försäljningsstatistik, olika offentliga källor och den årliga marknadsundersökning (IQVIA ICOMED) som genomförs bland 4.000 specialister.

Kommer nya läkemedel till Sverige?
Majoriteten av de läkemedel som används i Sverige lanserades för mer än 40 år sedan, och ytterligare 41 procent för 15–40 år sedan. De första 7 åren, första halvan av patenttiden, görs det initiala pris-godkännandet och eventuellt uppdateras behandlingsriktlinjerna. Under andra halvan, år 7–14, stabiliseras volymerna. I vissa fall, till exempel inom hepatit C, är utvecklingen så snabb att nyare produkter tar över och en volymminskning och prisreduktion kan ske redan under den första patentperioden. Av de 76 substanser som lanserades mellan 2011–2012 globalt fanns 51 procent tillgängliga i Sverige under 2013, jämfört med Tyskland som hade 58 procents tillgång. Detta beror framför allt på att särläkemedel finns tillgängliga i Tyskland tidigare än i Sverige.

Jämfört med övriga länder i Europa har Sverige en god tillgång till nya substanser. Under 2014–2015 godkändes 97 nya substanser och av dessa var 47 procent tillgängliga år 2016 i Sverige. Trenden är att färre nya godkända substanser finns tillgängliga i Europa och Sverige. Det finns inget tydligt orsakssamband men en förklaring är att framgången inom hepatit C har påverkat utrymmet för andra nya produkter. Många nya särläkemedel är också dyra och svårare att analysera [Bild 1].

Läs hela artikeln som PDF