Thomas Grundström anställs på Pharmarelations för att bygga upp den nya affärsområdet Medical Engineering

Nu tar Pharmarelations nästa kliv att utveckla sin egen verksamhet och startar upp ett nytt affärsområde inom Medical Engineering för att möta våra kunders ökade efterfrågan för våra tjänster. Det nya affärsområdet kommer att ledas av vår nyanställde Nordic Head of Medical Engineering chef Thomas Grundström som har 10 års erfarenhet från konsultbranschen inom området Life Science. Thomas har haft positioner de senaste åren som regionschef inom olika konsultbolag men även som CEO under sitt senaste uppdrag.

Thomas Grundström

Thomas Grundström

Thomas kommer att fokusera på att bygga upp affärsområdet Medical Engineering inom Pharmarelations med tjänster som är riktade mot produktion, projektledning och utveckling hos våra kunder inom Life Science, där vi jobbar med alltifrån start-ups till globala större bolag.

  • Vi är mycket glada för det tillskott som Thomas Grunström bidrar med till PharmaRelations i form av kompetens, kunskap och nätverk, säger Fredrik Anjou, CEO på PharmaRelations.

Detta affärsområde kommer att utökas på flera orter inom Sverige men även andra länder inom Norden. Men först ut blir Uppsala där vi kommer att fokusera på etablering i närtid.

 

För mer information kontakta

Thomas Grundström
Nordic Head of Medical Engineering, [email protected] 072-501 08 25 eller
Fredrik Anjou, CEO, [email protected], 070-165 22 22