Talang- och medarbetarjakt för framtida hälso- och sjukvård

I många branscher har man på olika sätt under en längre tid förberett sig för vad den fjärde industrirevolutionen kommer att innebära för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Inom hälso- och sjukvården har man varit sen med att rusta sig för att i hårdare konkurrens kunna attrahera nya medarbetare med nya kompetenser. Vad innebär det egentligen när hälso- och sjukvården ska bygga på nya organisatoriska lösningar och verklig digitalisering?

På uppdrag av Socialstyrelsen har vi arbetat med projektet Framtidsscenarier för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. En av
huvudaktiviteterna i arbetet har varit sex heldagsworkshoppar i två omgångar med ett sextiotal representanter för olika delar av sektorn. En sektor som ska genomgå stora förändringar de kommande åren.

Vad är troligt för nästa utvecklingsvåg?
Bilden av nästa våg går att skapa utifrån en fördjupad omvärldsanalys. I jakten på drivkrafter måste man hålla isär två källor:
• Megatrender som globalisering och den demografiska utvecklingen som leder till nya utvecklingsbehov.
• Trender och innovationer som förändrar utbudsstrukturen i ekonomin såsom miljöteknologi, bioteknologi, nanoteknologi och holistisk hälsosyn.

Exempel på andra troliga avgörande förändringsagenter i den kommande vågen:
• Globaliseringen går in i en annan fas där traditionell handel och värdekedjor förändras. Det blir alltmer tjänster av olika slag som bidrar till den ekonomiska utvecklingen. Perspektiven mot kunskapsekonomin är redan utstakade och kommer att accentueras med allt smartare IT-system och oceaner av analyserbar data. Såväl globala värdekedjor som organisationers affärsmodeller kommer att trimmas av gränslösa flöden av data, nya teknologier och digitala plattformar.
• Medan informationsteknologin bidragit till kraftfull effektivisering i den utvecklingsvåg vi befinner oss i, så kommer digitaliseringen i form av robotisering och automatisering att vara den faktor som ytterligare utvecklar produktiviteten i nästa våg. Detsamma gäller nya material och metoder för mer hållbar produktion.

• Ett annat viktigt område för den kommande utvecklingsvågen är hälsosektorn. Den demografiska utvecklingen utgör en primär drivkraft i det sammanhanget. Inom områden som nanoteknologi och bioteknologi i kombination med allt kraftfullare ITsystem finns grunden för den viktiga motorn för ekonomisk tillväxt de kommande 40–50 åren.

Läs hela artikeln