Fortsatt högt användande av e-tjänster för sjukvården

E-hälsa och digitalisering är viktiga verktyg för att stärka patienternas egenmakt och frigöra resurser i vården. Internetstiftelsens senaste rapport Svenskarna och internet visar att 8 av 10 personer använder e-tjänster för sjukvården, vilket är ett betydande antal, tycker Lifs digitaliseringsexpert Gunilla Englund.

Internetstiftelsens senaste rapport Svenskarna och internet visar att 8 av 10 personer i befolkningen fortsätter att använda e-tjänster för sjukvården, vilket är en positiv utveckling. Dock har det skett en liten minskning i användningen av e-tjänster från förra årets 83 % till dagens 81 %.

En möjlig förklaring kan vara en avtagande oro över covid-19-pandemin, där e-tjänster var en viktig komponent för att minimera fysisk kontakt.

–Vi ser att internetanvändningen i Sverige fortsätter att öka, och detta sker på redan höga nivåer. Även om det finns en liten grupp på 4% som inte använder internet, är användandet av e-tjänster för sjukvården fortsatt högt. Detta är ytterligare ett incitament för Lif och Fass att fortsätta utveckla användarvänliga, tillgängliga och effektiva digitala tjänster för att öka människors delaktighet i sin egen vård, som på sikt stärker folkhälsan, säger Gunilla Englund, affärsutvecklingsansvarig på Fass och digitaliseringsexpert på Lif.

Läs rapporten Svenskarna och internet.