TakeCare får läsa Nationella läkemedelslistan

CGMs journalsystem TakeCare med webbapplikationen CGM NLLview har som ett av de första vårdinformationssystemen på marknaden erhållit godkännande av E-hälsomyndigheten för läsåtkomst till Nationella läkemedelslistan. Tjänsten i TakeCare ska användas inom Region Stockholm och Region Gotland.

Anpassning av TakeCare till NLL (nationella läkemedelslistan) har pågått intensivt under senaste året i nära samarbete med Region Stockholm och Region Gotlands IT-arkitekter och specialister inom läkemedel och patientsäkerhet, för klinisk förankring. Detta med syftet att säkerställa ett system anpassat till vårdens behov och den nya lagen om nationella läkemedelslistan.

Projektet har drivits agilt i nära samarbete med Region Stockholm och Region Gotland samt med E-hälsomyndigheten. CGM valde en agil projektledningsmodell med täta demonstrationer till kund. Detta har gett oss som leverantör en unik möjlighet att leverera systemutvecklingen iterativt, där vår kund haft möjlighet att verifiera lösningen allt eftersom utvecklingen pågått. Arbetssättet har resulterat i en mycket snabb process för att utveckla systemet till att passa verksamheternas behov och skapa tidig nytta.

Läs hela nyheten