Samarbete var nyckeln när LiiV skapades

Samarbete var nyckeln när LiiV skapades
Efter nästan två års arbete lanserade eHälsomyndigheten i slutet av 2016 det nya registret LiiV. Där lägger alla läkemedelsleverantörer själva in information om sina egna läkemedel. För att föra LiiV-projektet i hamn på ett säkert och effektivt sätt satsade eHälsomyndigheten redan från början på ett nära samarbete med andra myndigheter och läkemedelsbranschen. Det skriver Lars Kämpe, pressansvarig för eHälsomyndigheten.

Många aktörer påverkas av hur vi samlar in och sprider information om läkemedel. Därför var samverkan och dialog extra viktigt för oss när vi utvecklade LiiV. Det säger Ylva Andersén, farmaceut och enhetschef på eHälsomyndigheten, som tillsammans med kollegan Annika Forsén har ansvarat förprojektet. LiiV står för Leverantörernas information i VARA. Systemet samlar in information om läkemedel. Informationen kommer från Läkemedelsverket, läkemedelsleverantörerna och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
– LiiV ersätter det tidigare systemet Nationellt produktregister för läkemedel, NPL, som Läkemedelsverket ansvarade för, säger Ylva Andersén.
Referensgrupp med leverantörer eHälsomyndigheten skapade tidigt i LiiV-projektet en referensgrupp med representanter från läkemedelsleverantörerna.
– För oss var det en poäng att involvera olika kategorier av aktörer. I referensgruppen fanns därför representanter från läkemedelsleverantörer med lite olika profil, berättar Annika Forsén, apotekare och utredare på eHälsomyndigheten.
Alla som berörs av projektet fick vara med och lämna sina synpunkter redan från början. Det gjorde det möjligt att tidigt stryka delar i projektet som användarna prioriterade lågt. I stället kunde resurser läggas på sådant som användarna önskade, men som inte var med i de ursprungliga planerna för LiiV.
– Vi har också haft täta möten vilket har skapat god kontinuitet i arbetet. Eftersom eHälsomyndigheten var den aktör som satt mitt i flödet av läkemedelsinformation, tog vi oss an rollen som samordnare i arbetet med de olika aktörerna eftersom ingen var utpekad i regeringsuppdraget. Det hade naturligtvis varit bra om detta varit beslutat i förväg, så att projektet hade kunnat ta höjd för den arbetsinsats som en samordningsroll innebär, säger Annika Forsén.

Läs hela artikeln som PDF