Ystad Summit satsar på Life Science

Skåne ska bli en ledare för regionala innovationsinsatser – med hälso- och sjukvården som hävstång – för snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin. Därför introduceras nu Life Science som ett av mötesplatsen Ystad Summits nya programområden.

Skånsk Life Science är väl etablerad internationellt med cirka 6.700 arbetstillfällen i regionen. I hela Köpenhamnsområdet sysselsätts cirka 50.000 anställda inom sektorn. Greater Copenhagen är Nordeuropas största arbetsmarknad inom Life Science.

Den 7–8 september genomförs Ystad Summit för andra året, där aktörer inom ideell sektor, politik, samhälle och näringsliv kan samlas för att diskutera vad som berör och påverkar den södra delen av landet eller där den sydligaste delen av landet påverkar övriga Sverige och våra grannländer – både nu och i framtiden. Epicentrum är i Ystads stadskärna, men evenemangen kanske i hela sydöstra Skåne.

Tidpunkten i september är mycket medvetet vald; det är svårt att agera i den offentliga samhällsdebatten i Sverige utan att förhålla sig till Almedalsveckan, som ju äger rum i månadsskiftet juni/juli. I början av september, när folk är uppvilade efter semestern och har funderat på vad som egentligen sades under Almedalsveckan – och under Folkemødet på Bornholm i början av juni – så kan de nationella debatterna ta nästa steg på Ystad Summit, kompletterat med ämnen av mer regional karaktär.

Stora hälsoutmaningar i samhället
Ystad Summits vd, Bengtåke Wahlberg har jobbat med kommunikation och PR i mer än 35 år och de senaste åren inom läkemedelsindustrin, bland annat på Novartis som Head of Corporate Affairs Communications såväl i Norden som internationellt. För honom är det självklart att Life Science ska ha en given plats på Ystad Summit.

Läs hela artikeln här