SweDeliver får toppbetyg i aktuell utvärdering

Foto: Uppsala universitet, Farmaceutiska fakulteten

SweDeliver infriar de högt ställda förväntningarna och står väl rustade att nå sina mål, konstaterar kompetenscentrets Vetenskapliga råd i en aktuell utvärdering av det pågående samarbetet mellan Uppsala universitet och 16 läkemedelsföretag.

”Infrastruktur i toppklass, resultatrik forskning, excellent ledarskap och ett nätverk med högmotiverade industripartners”. SweDelivers Vetenskapliga råd har presenterat sin utvärdering av det nationella kompetenscentrets första två verksamhetsår, och omdömet kan sammanfattas som starkt positivt med potential till fortsatt utveckling.

– Vårt Vetenskapliga råd fastslår i sin rapport att SweDelivers vetenskapliga program fortsätter att leverera forskning på hög internationell nivå liksom att vi skapat en tydlig karriärväg för våra juniora forskare från akademin in i läkemedelsindustrin. De konstaterar vidare att SweDeliver infriar Vinnovas högt ställda förväntningar på forskning och utveckling, och lyfter här vår plats på IVA:s 100-lista som varje år uppmärksammar projekt med stor potential till affärs- och samhällsnytta, säger Christel Bergström, Centrumledare och professor i molekylär galenisk farmaci.

I sin bedömning av de enskilda arbetspaketen framhåller rådet i synnerhet forskningen med fokus på oral läkemedelstillförsel, där de identifierar ”ett välbalanserat upplägg som förenar fyra högt ansedda forskare, vars världsledande arbete gör omfattande internationella avtryck”. Även arbetspaketen med fokus på parenteral respektive pulmonär läkemedelstillförsel får höga betyg, och det faktum att dessa två områden på kort tid etablerat starka fästen vid Uppsala universitet får rådet att tillskriva båda paketen stor potential inför SweDelivers kommande verksamhetsår.

– Rådet betonar också vår nära interaktion med andra konsortier och nätverk, bland dem NordicPOP, EU-samarbetet COLOTAN och Uppsala Antibiotic Center, vilket breddar vår tillgång till utrustning och kompetens. De påtalar även det stora värdet i att Janssen Pharmaceutica, ett av världens främsta forskningsbaserade läkemedelsföretag med huvudkontor i Belgien, anslutit som full partner i SweDeliver, ett samarbete som kan få betydelse för Sveriges position i Life Science-världen, säger Christel Bergström.

SweDelivers Vetenskapliga råd fastslår även att SweDeliver fullt ut hörsammat de rekommendationer rådet gav hösten 2020. Härnäst föreslås bland annat fortsatta rekryteringar av industripartners och seniora forskare. Övergripande konstateras SweDeliver stå väl rustat att uppnå sin högt satta målbild.

Fakta

  • SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.
  • SweDeliver bygger på tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och 16 industripartners.
  • Med ekonomiskt stöd från Vinnova utgör Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet centrumets akademiska nav.