Ny plattform för att förbättra läkemedelsutveckling och djurens välfärd

En vilja att tillhandahålla lättillgänglig information för att göra preklinisk och translationell forskning mer pålitlig, reproducerbar och effektiv fick Emmi Puuvuori att ta steget till att bygga en helt ny webbplattform för forskare runt om i världen.

Emmi Puuvuori har beslutat sig för att skapa en banbrytande forskningsresurs med information om djurmodeller. Foto: Mikael Wallerstedt.

Emmi Puuvuori var doktorand i translationell medicin när hon insåg att information om olika djurmodeller är utspridd mellan olika publikationer och böcker, eller helt enkelt bara existerar i form av muntlig kunskap.

– Jag arbetade med olika djurmodeller och började leta efter en plattform där jag kunde hitta information om deras relevans. Men jag hittade ingenting!

För att ta itu med problemet bestämde sig Emmi Puuvuori för att skapa en webbplattform som heter In Vivo Library, där protokoll för olika djurmodeller enkelt kan nås via en användarvänlig sökfunktion.

Mer pålitlig translationell forskning

För närvarande misslyckas de flesta kliniska läkemedelsprövningar och endast omkring 9,6 procent av läkemedlen når konsumentmarknaden. Emmi Puuvuori förklarar att detta delvis beror på att resultaten från djurmodeller som används i preklinisk forskning inte kan tillämpas tillräckligt väl på människor. Utvecklingsprocessen för läkemedel är dyr och tidskrävande, och kan till och med vara riskabel för patienter som deltar i de kliniska studier som krävs.

In Vivo Library kommer att innehålla lättillgänglig information som gör preklinisk och translationell forskning mer pålitlig, reproducerbar och effektiv. Forskningens kvalitet förbättras och genom att främja 3R ökar även försöksdjurens välfärd.

– 3R handlar om principerna för djurförsök och syftar till att minimera användningen av djur, att förbättra deras välbefinnande och att ersätta dem med djurfria alternativ där det är möjligt, förklarar Emmi Puuvuori.

En färdig prototyp

För att utveckla plattformen har Emmi Puuvuori fått stöd från UU Innovations rådgivare och en extern mentor genom deras mentorprogram för forskare.

– Jag fick väldigt bra feedback och frågor från min mentor om saker jag kunde finslipa i mitt projekt. Det var mycket värdefullt att få ta del av perspektiv från någon med egna erfarenheter av att ha gjort något liknande. UU Innovations rådgivare hjälpte mig att förstå vad som var nästa steg att ta, och gav vägledning om hur man kan få feedback från potentiella användare. Tack vare deras finansiering kunde jag bygga en prototyp av webbplatsen, vilket är avgörande för att kunna presentera webbplatsens nyckelfunktioner för potentiella användare och partner.

Emmi Puuvuori kan nu börja arbetet med att strukturera translationella data och söker långsiktig finansiering för att etablera och driva webbplatsen. Hon letar även efter personer som är intresserade av att använda eller bidra till plattformen.

– Om du skulle vilja bidra till arbetet och öka synligheten för din djurmodell är jag idel öra, säger Emmi Puuvuori.