Ny biobankslag i sommar

Den 1 juli 2023 träder en ny biobankslag (2023:38) i kraft och ersätter därmed den nuvarande biobankslagen (2002:297).

Linda Paavilainen, forskningssamordnare vid Uppsala Biobank.

Syftet med den nya lagen är, precis som tidigare, att reglera hur spårbara humanbiologiska prov får samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

– Men den nya lagen medför vissa förändringar. Bland annat ett utökat tillämpningsområde, säger Linda Paavilainen, forskningssamordnare vid Uppsala Biobank.

I korthet innebär det att ändamålet styr tillämpningen. Nuvarande lagstiftning tillämpas på spårbara prov tagna inom hälso- och sjukvård, medan den nya lagen blir tillämplig på alla humana spårbara prov oavsett var de är tagna.

– Det innebär att prov tagna även utanför hälso- och sjukvård kan omfattas av den nya biobankslagen, säger Linda Paavilainen.

Den nya lagen ska underlätta för forskning och klinisk prövning med respekt för människans integritet, samt åtgärda de brister som upptäckts i nuvarande lagstiftning. Ett nationellt införandeprojekt ska ta fram vägledningar, dokumentmallar, nya ansökningsblanketter, utbildningar, med mera.

Liknande poster

233 primaters arvsmassa ger insikter om evolution, mänskliga sjukdomar och biologisk mångfald

Ny plattform för att förbättra läkemedelsutveckling och djurens välfärd

SweDeliver får toppbetyg i aktuell utvärdering

Prenumerera