Susanne Schuurman ny expert inom global HTA och hälsoekonomi till Arex

Susanne Schuurman är ny expert på Arex Advisor. Hon kommer närmast från en tjänst som konsult inom Global HTA och Health Economic Reimbursement Outcomes på ICON Clinical Research plc.

Susanne har en BSc Health Policy & Management och en MSc Health Economics Policy & Law från Erasmus University i Rotterdam. Hon har också en MA i International Health & Social Management från Management Center Innsbruck i Österrike. Susanne tar med sig viktiga erfarenheter inom strategisk market access och hon har arbetat med flertalet projekt där läkemedlets hela livscykel inkluderas, från fas II till marknadsgodkännande. Hennes tidigare arbete har innehållit bland annat kartläggning av HTA-rapporter, strategier för hälsoekonomisk evidens och vetenskaplig rådgivning med regulatoriska och HTA-myndigheter.