Katarina Alheim och Karin Nylander till Arex advisor

Karin Nylander har börjat som konsult på Arex Advisor. Hon kommer närmast från en tjänst som Safety Data Management Specialist på Pfizer. Katarina Alheim är en ny konsult hos Arex Advisor. Hon kommer närmast från en tjänst som Senior Quality Assurance Specialist, Responsible Person på NordicInfu Care AB.

Karin är apotekare från Uppsala universitet och har sedan examen skaffat sig mycket erfarenhet av arbete inom pharmacovigilance, främst från de nordiska marknaderna. Innan hon började på Arex arbetade hon som Safety data management specialist på Pfizer och även som konsult inom regulatory affairs och pharmacovigilance på ProPharma Group. Hon har också arbetat som utredare på Läkemedelsverket inom avdelningen för produktinformation.
Karin har en bred erfarenhet inom pharmacovigilance, från mottagning och hantering av fall, till databasinmatning, MedDRA-kodning och granskning av PSURar och SDEA. Hon har också erfarenhet från arbete med kvalitetssystem för pharmacovigilance.

 

Katarina har en doktorsexamen i neurokemi och neurotoxikologi från Stockholms universitet och har lång erfarenhet av att arbeta kvalitetssäkring inom partihandel (GDP) och farmakovigilans, främst för den nordiska marknaden. Hon kommer närmast från en tjänst på NordicInfu Care där hon var ansvarig för kvalitetssäkring, farmakovigilans och regulatory affairs, med särskilt fokus på kvalitetssäkring.
Katarina har haft rollen som sakkunnig person inom GDP i många år och har erfarenhet från inspektioner av de flesta av de nordiska läkemedelsmyndigheterna. Hon är särskilt kompetent när det gäller kvalitetsystem, både för partihandel och farmakovigilans.

Katarina Alheim