Compass

Compass – Rekrytering & Interimskonsulter i Norden

Sedan 1982 har Compass byggt upp kompetens inom Life Science. Vi är idag stolta att räknas bland de främsta rekryterings- och interimsföretagen i sektorn.

Våra ~25 medarbetare från Life Science-teamet i Norden hjälper er gärna att tillsätta ledare och specialister inom läkemedel, medicinteknik, biotech och diagnostik. Vi tillsätter talanger till: ledningsgruppen, sälj- och marknadsroller, FoU, tillverkning, kvalitetssäkring, logistik & supply samt medicinska- och regulatoriska roller.

Våra rekryteringskonsulter har flera års erfarenhet som linjechefer inom Life Science. Vi är därmed väl förtrogna med regelverken och förstår komplexitet på marknaden. Och framför allt, hur hittar man rätt talanger som kan göra skillnad i just er organisation.

K2 Search

Roller och områden

K2 Search Life Science tillsätter både permanenta och interimistiska ledar- och specialistroller inom läkemedel, bioteknologi, medicinteknik, diagnostik, laboratorieinstrument, hälso- och sjukvård. Vi rekryterar bl.a. roller som General Manager/VD, Clinical Director, Business Unit Manager, Business Development Director, Investment Manager Life Science, Pharmaceutical Affairs Manager, Clinical Research Manager, Medical Director, Director R&D, Head of Analytical Development, Medical Science Liason Manager och Quality Director.

 

Nordisk och internationell

Vi utför uppdrag i Norden och internationellt och har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Göteborg, Malmö och Linköping. Våra internationella uppdrag löser vi genom nätverket CFR Global Executive Search.

 

Tjänster

K2 Search är ett Executive Search-företag som erbjuder kvalificerade tjänster inom rekrytering, Interim Management och Leadership Assessment på ledningsgrupps- och mellanchefsnivå. K2 Search ingår i Wise Group AB, som är noterat på NASDAQ OMX Nordic Small Cap.

 

Kontaktperson

Arne Nordström

Practice Leader Life Science & Senior Consultant

+46 (0)70-698 92 00

[email protected]

 

Läs mer på vår hemsida

Hays

Affärsidé:

Vi är en av Nordens ledande rekryteringsspecialister inom Life Sciences. Vi rekryterar specialister på alla nivåer och har erfarenhet av de flesta områden inom branschen. Vår position har uppnåtts genom nära samarbete och kunskapsutbyte med ledande företag inom Life Sciences, både i Sverige och runt om i världen.

Samarbetet har skänkt oss grundläggande förståelse för de krav som ställs på företag som är framgångsrika och ledande på en marknad där brist på kvalificerade medarbetare råder. Konkurrensen om kompetensen hårdnar, vilket innebär att rekryteringsprocessen måste professionaliseras och kvalitetssäkras. För att hitta marknadens bästa kandidater krävs förening av branschkunnandets lyhördhet och förståelse för den kontinuerliga attitydförändring som sker bland arbetssökande.

Hays har affärsområden som motsvarar alla de viktigaste funktionerna inom näringslivet. Inom varje affärsområde har våra medarbetare gedigen kunskap, i form av studier och arbetslivserfarenhet, inom det egna området. De kan sitt affärsområde från insidan, vet hur marknaden ser ut, känner till utvecklingstrender, är förtrogna med kompetensbeskrivningar, kan sökvägar och har breda kontaktnät. I korthet – de är specialister på att rekrytera specialister.

Hays anpassar sin rekryteringsprocess efter kundens önskemål och behov. Vår rekryteringsprocess inkluderar både urval och search. Naturligtvis arbetar vi professionellt och behandlar känsliga uppgifter konfidentiellt.

Vårt tjänsteutbud:

 • Rekrytering
 • Interimslösningar
 • Headhunting
 • Executive Search
 • Second opinion
 • Tester och personlighetsanalyser
 • Annonsering och webblösningar

 

För oss är kund och kandidat av lika värde. Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur vårt samarbete kan se ut – vänligen kontakta våra leveransansvariga. Som kandidat är du välkommen att registrera dig i vår databas och titta på våra lediga tjänster.
Kontaktpersoner/e-post:

Helena Marteus
Affärsområdeschef Life Sciences

[email protected]

Antal anställda:

40st

Hemsida:

www.hays.se

Besöksadress/Postadress:

Stockholm

Sturegallerian
Stureplan 4C
114 35 Stockholm

Malmö
World Trade Center Malmö

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

Telefon:
08 588 043 00

Proffice Life Science AB

Affärsidé:
Proffice Life Science är ett rekryterings- och konsultföretag med verksamhet inom branscherna medicinteknik, bioteknik, kemiteknik, läkemedel, livsmedel, miljö och apotek. Vi arbetar för att människor och företag skall utvecklas och växa. Målsättningen är att våra kandidater och konsulter får det perfekta jobbet och att våra kunder får just den kompetens de behöver.

Vi är ett bolag som drivs av naturvetare för naturvetare. Våra konsultchefer och rekryterare är själva naturvetare och/eller har arbetslivserfarenhet från life science branschen och är alltså inte bara specialister på rekrytering, personalledning och arbetsmarknadens lagar i allmänhet, utan på naturvetenskapliga kompetenser i synnerhet.

Våra konsulter är noga utvalda för att ge våra kunder bästa möjliga resursförstärkning och det är väldigt viktigt att våra konsulter trivs hos oss. Därför har vi en hög närvaro ute hos våra konsulter och kunder. Inom rekrytering arbetar vi efter devisen ”rätt person på rätt plats”. Vi använder oss av en gedigen och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, ett unikt nätverk i branschen, vår egen kandidatbank samt en etablerad och bred annonsspridning på nätet.

Produkter/tjänster:
Som Nordens bemanningsspecialister sedan 1960 arbetar Proffice framgångsrikt med Rekrytering, Personaluthyrning och Omställning.

Personaluthyrning
Att ha visstids- eller projektanställda kan leda till att de går till andra företag. Att lära upp nya medarbetare kostar tid och pengar. Och att, som många gör, söka ny arbetskraft bland personer man redan känner, gör att man missar en mängd andra duktiga människor. Genom vår bemanning får du snabba, flexibla och träffsäkra lösningar på dina behov av kompetenta medarbetare.

Varför då anlita Proffice Life Science om du behöver hyra till exempel livsmedelskemister, farmakologer eller mikrobiologer? Svaret är enkelt vi är specialister som tillsätter specialister. Våra medarbetare inom Life Science har själva erfarenhet från branschen. Vi är också specialister på den nordiska arbetsmarknaden och dess lagar. Vi tillsätter tjänster inom olika områden såsom Forskning, Produktutveckling, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Miljö- och kvalitetskontroll, Produktregistrering, Marknad och försäljning samt Produktion.

Rekrytering
Proffice Life Science arbetar efter devisen ”rätt person på rätt plats”. Det innebär att du ska göra det du är bra på och vi det vi är bra på. Därför ska du välja Proffice Life Science när du vill rekrytera personal. Att själv rekrytera specialistkompetens är svårt. Det tar tid, kostar pengar och du har inga garantier. Proffice Life Science gör det möjligt för dig att hitta just den specialistkompetens du söker, när du behöver den. Garanterat, tryggt och bekvämt.

Kontaktpersoner/e-post:
Försäljningschef region Stockholm/Mälardalen/Norr
Viktoria Bentinger
0733-43 45 72
[email protected]

Försäljningschef region Väst
(Göteborg med omnejd)
Mikael Levin
0733-43 41 25
[email protected]

Försäljningschef region Öresund
(södra Sverige och Danmark)
Nina Holst
0733-43 46 33
[email protected]

Marknadsrelaterade ärenden
Anneli Östlund
(VD-assistent/marknadskoordinator)
[email protected]

 

Ashfield Nordic AB

The leading Outsourcing & Recruitment partner within Life Science in the Nordics

Ashfield Nordic är en ledande leverantör av outsourcing- och rekryteringstjänster inom försäljning, marknad och medicinsk kommunikation gentemot läkemedelsindustrin och medicintekniksektorn på den Nordiska marknaden. Globalt finns Ashfield representerat i 23 länder med över 8000 medarbetare. I Norden har vi ett 100-tal medarbetare.

Vi erbjuder flexibla lösningar för outsourcing-, rekrytering- och kontaktcentertjänster som kan skräddarsys efter dina behov. Inom de nordiska länderna samarbetar vi nära med många kunder som uppskattar blandningen av helhetslösningar, lokal marknadskunskap och samarbeten med vårt kompetenta team av konsulter.

Våra tjänster

 • Outsourcing
 • Rekrytering
 • Performance Excellence – Coachning av chefer och medarbetare
 • Nurse Advisors
 • Vårdgivare
 • Digitala strategier
 • Kontaktcenter

Kontaktpersoner

Helena Nyrén, Managing Director
E
[email protected]

Anton Ekblom, Business Development Director
E
[email protected]

Martin Lindgren, Business Development Manager
E [email protected]

Morgan Eilenberg, Head of Operations
E [email protected]

 

 

 

PharmaRelations AB

PharmaRelations är ett nordiskt konsult- och bemanningsföretag specialiserat inom Life Science. Vi tillhandahåller kompetens av hög kvalitet genom tjänsterna Rekrytering och Uthyrning. Vår drivkraft är att skapa värde för våra kunder och utveckling för medarbetarna inom olika sektorer av branschen. PharmaRelations kunder är företag inom Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Egenvård (OTC), Dentalvård och Animal Health.


Vårt erbjudande

Som Nischad leverantör av Talent Services inom Life Science – skapar vi värde och flexibilitet för branschen. Vi är branschens supernischade leverantör av Talent Services i hela Norden. En partner i marknaden som alltid kan erbjuda de bästa resurserna eftersom vi samtidigt fokuserar på att bygga intressanta karriärer för våra konsulter och kandidater. Vi är nischade när det gäller kundbas, men med bredd i olika typer av tjänster inom Talent Services; rekrytering, uthyrning av konsulter, professionella tjänster samt outsourcing vilket skapar synergier, alternativa lösningar och flexibilitet för våra uppdragsgivare


Rekrytering
Kompetensbaserad rekrytering
PharmaRelations arbetar efter filosofin kompetensbaserad rekrytering. Tillsammans med uppdragsgivaren väljer vi noga ut nödvändiga kvalifikationer och kompetenser. Kandidater utvärderas systematiskt mot dessa kompetenser genom hela rekryteringsprocessen. Till stöd i processens slutskede erbjuder vi tester. PharmaRelations konsulter är licensierade i OPQ.


Uthyrning
Flexibilitet skapar möjligheter. Det finns många skäl att hyra in personal, allt oftare handlar bemanning om strategiska överväganden men givetvis också om mer akuta och mycket tidsbegränsade behov. ”Strategisk inhyrning” är en kostnadseffektiv kombination av egen och inhyrd personal. Ibland är en kombination av inhyrning och rekrytering ett utmärkt sätt att testa en person före rekrytering. Oavsett det rör sig om tjänster inom marknad, försäljning eller Regulatoriska tjänster så har vi erfarenheten, kompetensen och konsulterna.


Outsourcing av hela säljkårer (Contract Sales Force)

är en av PharmaRelations huvudtjänster. Vi har under åren hyrt ut flera säljkårer med mycket goda försäljningsresultat. Vi kan också erbjuda hjälp och stöd i strategiska och taktiska frågor kring uppstart och styrning av en säljkår. PharmaRelations erbjuder ett kvalificerat team av säljare när ert företag har behovet.

 

Outsourcing av delar av eller hela Regulatory, PV, QA och Medical info
PharmaRelations erbjuder tjänsten att lägga ut hela eller delar av sin ”life cycle” regulatory på vår personal. Samma gäller inom områdena Covigilance (PV), QA och Medical info. Vi har kompetens att hantera alla typer av produkter, såväl läkemedel och medtech produkter.


Outsourcing av Besöksbokning – en del av säljprocessen
Vi erbjuder effektiva och kvalitetsfokuserade säljstödsfunktioner som vi har samlat under namnet Pharma Connect, där besöksbokning är en viktig del. Vi har lång erfarenhet av bokning mot primärvård, specialistvård, kliniker och tandvård. Vi arbetar för att ge säljarna en strukturerad och effektiv arbetsdag.


Kontaktpersoner/e-post:

Niklas Claesson, Affärsområdeschef Sälj & marknad, [email protected]

Fredrik Anjou, VD, [email protected]

Karin Hård, Affärsområdeschef OTC & Apotek, [email protected]

Rikard Lundgren, Affärsområdeschef Skandinavien & omställning, [email protected]

Ola Gustavsson, Affärsområdeschef Rekrytering, [email protected]

Torbjörn Ströberg, Affärsområdeschef Medical & Scientific, [email protected]

Nina Fredriksson, Rekryteringskonsult / Affärsutveckling, [email protected]

 

Prenumerera