Hays

Bemanningstjänster, Rekryteringsföretag

Affärsidé:

Vi är en av Nordens ledande rekryteringsspecialister inom Life Sciences. Vi rekryterar specialister på alla nivåer och har erfarenhet av de flesta områden inom branschen. Vår position har uppnåtts genom nära samarbete och kunskapsutbyte med ledande företag inom Life Sciences, både i Sverige och runt om i världen.

Samarbetet har skänkt oss grundläggande förståelse för de krav som ställs på företag som är framgångsrika och ledande på en marknad där brist på kvalificerade medarbetare råder. Konkurrensen om kompetensen hårdnar, vilket innebär att rekryteringsprocessen måste professionaliseras och kvalitetssäkras. För att hitta marknadens bästa kandidater krävs förening av branschkunnandets lyhördhet och förståelse för den kontinuerliga attitydförändring som sker bland arbetssökande.

Hays har affärsområden som motsvarar alla de viktigaste funktionerna inom näringslivet. Inom varje affärsområde har våra medarbetare gedigen kunskap, i form av studier och arbetslivserfarenhet, inom det egna området. De kan sitt affärsområde från insidan, vet hur marknaden ser ut, känner till utvecklingstrender, är förtrogna med kompetensbeskrivningar, kan sökvägar och har breda kontaktnät. I korthet – de är specialister på att rekrytera specialister.

Hays anpassar sin rekryteringsprocess efter kundens önskemål och behov. Vår rekryteringsprocess inkluderar både urval och search. Naturligtvis arbetar vi professionellt och behandlar känsliga uppgifter konfidentiellt.

Vårt tjänsteutbud:

 

För oss är kund och kandidat av lika värde. Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur vårt samarbete kan se ut – vänligen kontakta våra leveransansvariga. Som kandidat är du välkommen att registrera dig i vår databas och titta på våra lediga tjänster.
Kontaktpersoner/e-post:

Helena Marteus
Affärsområdeschef Life Sciences

[email protected]

Antal anställda:

40st

Hemsida:

www.hays.se

Besöksadress/Postadress:

Stockholm

Sturegallerian
Stureplan 4C
114 35 Stockholm

Malmö
World Trade Center Malmö

Skeppsgatan 19

211 11 Malmö

Telefon:
08 588 043 00

Hemsida

www.hays.se

Adress

Sturegallerian Stureplan 4C Stockholm / World Trade Center Malmö Skeppsgatan 19

Telefon

08 588 043 00