K2 Search

Rekryteringsföretag

Roller och områden

K2 Search Life Science tillsätter både permanenta och interimistiska ledar- och specialistroller inom läkemedel, bioteknologi, medicinteknik, diagnostik, laboratorieinstrument, hälso- och sjukvård. Vi rekryterar bl.a. roller som General Manager/VD, Clinical Director, Business Unit Manager, Business Development Director, Investment Manager Life Science, Pharmaceutical Affairs Manager, Clinical Research Manager, Medical Director, Director R&D, Head of Analytical Development, Medical Science Liason Manager och Quality Director.

 

Nordisk och internationell

Vi utför uppdrag i Norden och internationellt och har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Göteborg, Malmö och Linköping. Våra internationella uppdrag löser vi genom nätverket CFR Global Executive Search.

 

Tjänster

K2 Search är ett Executive Search-företag som erbjuder kvalificerade tjänster inom rekrytering, Interim Management och Leadership Assessment på ledningsgrupps- och mellanchefsnivå. K2 Search ingår i Wise Group AB, som är noterat på NASDAQ OMX Nordic Small Cap.

 

Kontaktperson

Arne Nordström

Practice Leader Life Science & Senior Consultant

+46 (0)70-698 92 00

[email protected]

 

Läs mer på vår hemsida