Vad är egentligen en statistisk trend?

Vad är egentligen en (statistisk) trend?
Min upplevelse är att ordet trend ibland används märkligt av både statistiker och ickestatistiker. Vad menas när man säger att det är en ”trend mot signifikanta resultat”? Och om man inte skall använda ordet trend i den här situationen hur skall det då användas?

Jag tror det flesta av oss är överens om att ordet ”trend” oftast används (och då enligt min mening korrekt) för att beskriva en utveckling över tid och att det kan användas för att beskriva förändringar inom många vitt skilda områden som till exempel mode, kultur, utbildning. Kikar vi i SAOL så ges beskrivningen: ”utvecklingsriktning, tendens, moderiktning”, och visst är det så att vi ofta använder ordet trend för att beskriva samhällsförändringar och ofta kopplat till modetrender. Denna användning av trend är kristallklar och lämplig och här tror jag vi alla har samma förståelse av ordet ”trend”. Vad menas med ”trend” i statistiska diskussioner? Inom statistik verkar ordet ”trend” ha fått en alldeles egen tilläggsbetydelse. Som diskuterat i tidigare artiklar i Pharma Industry så väljer vi oftast att säga att resultat är statistiskt signifikant om p-värdet <0,05, det vill säga om det är mindre än 5 procents chans att observera en så stor skillnad i behandlingseffekt som vi faktiskt gör, om sanningen är att det inte är någon skillnad mellan grupperna. Så vad säger vi då om p-värdet istället blir 0,06, 0,07 eller tom 0,09? Jo, många väljer då att säga att det är ”en trend mot signifikant resultat”. Vi vill ju SÅ GÄRNA ha statistisk signifikans och har vi inte det så kan det ju i alla fall omnämnas som en ”trend mot signifikant resultat”.

Läs hela artikeln som PDF