Stärkt samverkan för utveckling av vården

Stärkt samverkan för utveckling av vården

SKR och life science-branschen har tecknat två överenskommelser för att utveckla arbetet med kliniska prövningar och kvalitetsregister.

I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård och industri, det finns i dag ett nära samarbete. För att underlätta och tydliggöra arbetet har SKR och life science-industrin tecknat två överenskommelser, en om samverkan inom kliniska prövningar samt en om kvalitetsregister.

Syftet med överenskommelserna är att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden som behöver göras av både huvudmän och företag. Överenskommelsen om kvalitetsregister reglerar också samverkan som går längre än de lagstadgade kraven på utlämnande av data.

– Genom de här överenskommelserna tydliggörs hur samverkan med life science-branschen ska ske. En god samverkan är avgörande för att vi ska kunna utveckla vården och ge patienter och brukare säkrare diagnoser och bättre och mer evidensbaserad behandling och omvårdnad, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner.

– Life science-sektorn är en kunskapsintensiv bransch och samtidigt en svensk basnäring med stor betydelse för Sveriges ekonomi. Det nya avtalet blir ett stöd i arbetet med att fortsätta utveckla det allt viktigare samarbetet mellan offentlig sektor och det svenska näringslivet för en svensk hälso- och sjukvård i världsklass, säger Anders Blanck, vd LIF, Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech, Helena Strigård, vd SwedenBIO och Therese Hazelius, vd Swedish Labtech.

Dessa överenskommelser ersätter de tidigare överenskommelserna som finns inom dessa två områden. Överenskommelserna gäller tills vidare från den 1 juli 2020. De omfattar samverkan mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården samt medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech, SwedenBIO och Swedish Labtech.