Erik Hedner ny senior expert på Arex Advisor

Erik Hedner ny senior expert på Arex Advisor

Erik Hedner är ny partner på Arex Advisor. Han har en MSc Pharm, en MBA och en doktorsexamen i läkemedelskemi och kommer till Arex från en tjänst som Senior Regulatory Advisor på Mucocort AB.

Erik Hedner

Erik Hedner

Erik är expert på CMC med fokus på läkemedelsutveckling och kvalitetsbedömning. Efter avslutad doktorsexamen vid Uppsala universitet arbetade han i flera år som utredare vid Läkemedelsverket. Erik har sedan dess erfarenhet från olika ledningsoch expertpositioner inom life science, bland annat som Director Drug Development på Sofus Regulatory Affairs. Erik förstärker Arex Advisor på utvecklingssidan, där han har hanterat och lett projekt för en mängd olika produkter och indikationsområden. Som konsult har han tidigare arbetat med ett stort antal företag, från små start-up’s till globala bolag. Erik bidrar även med erfarenhet från vetenskapliga rådgivningar, medicinteknik och Tech Transfer.

Linda Thunell, VD för Arex Advisor, säger: ”Vi är mycket glada över att Erik har valt att komma till Arex Advisor. Alla som har arbetat med Erik vet att han är mycket erfaren och en verklig tillgång för alla projektgrupper. Hans kunskap kommer att vara viktig, inte bara i våra kundprojekt inom läkemedelsutveckling och regleringsfrågor, utan också för utvecklingen av vårt företag ”.