SDS Life Science rekryterar konsult inom klinisk utveckling i Uppsala

Breezy Lindqvist är den senaste rekryteringen hos SDS Life Science.

Breezy Lindqvist är företagets senaste rekrytering.

Breezy Lindqvist har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Örebro universitet och har forskat på cancer, antibiotikaresistens och Alzheimers sjukdom. Närmast har hon arbetat som CMO och chef för klinisk utveckling på Double Bond Pharmaceutical International AB. Utöver detta har hon varit projektledare inom läkemedelsutveckling från prekliniska till kliniska faser.

”Det är spännande och lite pirrigt att vara en del av SDS. Samtidigt ser jag det som en fantastisk möjlighet för mig att utveckla min kompetens och arbeta med utmanande projekt” säger Breezy.

Breezy kommer att tillhöra Drug Development-gruppen på SDS Life Science, där Christina Erixon är avdelningschef.

”Det finns många kritiska steg i den kliniska utvecklingen och det är viktigt att ta dessa steg på rätt sätt från början. Breezys expertis och erfarenhet kommer att vara mycket värdefull för våra kunder” säger Christina.