Ny konsult inom klinisk farmakologi på SDS Life Science

David Dahlgren tillträder som konsult inom klinisk farmakologi och DMPK.

David har en utbildningsbakgrund som apotekare och är sedan 2018 doktor i biofarmaci. Under sitt, doktorandarbete utvecklade han prediktiva modeller för intestinal läkemedelsabsorption. Närmast kommer han från en roll som forskare vid Uppsala Universitet . Utöver fortsatt biofarmaceutisk forskning har fokuset legat på att studera och utveckla nya behandlingsmetoder för levercancer och cellgift-inducerade tarmskador.

— Det kändes självklart att doktorera för att få möjlighet att fortsätta arbeta med läkemedel, säger David.

David kommer att ingå i Drug Development-gruppen på SDS Life Science som leds av Christina Erixon.

— David har en god förmåga att analysera data och skriva, samt att driva flera parallella projekt inom skilda områden. Det känns toppen att han valt SDS, säger Christina.