SDS Life Science och SDS MedteQ kommer att bli en del av amerikanska bolaget Cytel

Från vänster: Peter Russell (Senior Vice President, Strategic Consulting, Cytel), Anna-Karin Alm, Albert Kim (CMO, Cytel), Anna Törner, Joshua Schultz (vd Cytel), Maria Lundberg, Cristina Ruz (HR Cytel).

Cytel Inc, en ledande leverantör av statistisk mjukvara och avancerade analysverktyg för klinisk studiedesign, har kommit överens med SDS-koncernen om ett uppköp av SDS Life Science AB och SDS MedteQ AB. Uppköpet säkerställer ett starkare kunderbjudande för SDS-bolagen och en än starkare konkurrensfördel inom statistik och studiedesign.

Sedan 2012 har SDS Life Science AB och SDS MedteQ AB drivits i privat regi och haft en stabil organisk tillväxt. I det senaste räkenskapsåret (2021) omsatte SDS Life Science och SDS MedteQ tillsammans 78,6 miljoner kronor och i skrivande stund har företagsgruppen cirka 60 anställda. Uppköpet innebär att SDS nu kan se fram emot en än snabbare tillväxt och ett stärkt kunderbjudande. Som en del av Cytels konsultgrupp kommer SDS att kunna erbjuda tjänster på en ännu bredare strategisk nivå. Uppköpet av SDS kommer även att stärka Cytel som nu får fler kompetenser till sitt förfogande.

”’Cytel kommer att hjälpa oss växa inom viktiga strategiska segment som studiedesign och RWE och vi bidrar till att utveckla Cytel inom områdena läkemedelsutveckling, regulatory affairs och projektledning, real-world evidence och medicinteknik. Vi ser att det kommer att gynna den innovativa nordiska life science- industrin och i slutändan patienter. Tillsammans blir vi oerhört starka och jag ser fram emot nästa steg i SDS utveckling”, säger Anna Törner, grundare av SDS.

För SDS kunder och anställda är det få saker som kommer att förändras efter att transaktionen är genomförd. Ledarskapet, bestående av bland andra vd:arna Maria Lundberg (SDS Life Science) och Anna-Karin Alm (SDS MedteQ), samt Anna Törner, grundare, består.

Detta är ett väldigt stort steg i SDS historia och det ska bli otroligt roligt och spännande att skapa ett gemensamt erbjudande tillsammans med Cytel, tex att addera deras mjukvara och kunskap till vårt erbjudande. Detta kommer att ge synergieffekter som gagnar båda bolagens kunder”, säger Maria Lundberg.

Med den erfarenhet och kompetens SDS MedteQ byggt upp inom medicinsk teknik, kan företaget göra stor skillnad för Cytel. SDS MedteQ:s kunskap bidrar med ytterligare en pusselbit i Cytels erbjudande.

”Vi på SDS MedteQ ser fram emot att nu bli ännu starkare inom klinisk utveckling, genom den erfarenhet som Cytel tar med sig inom studiedesign för life science”, säger Anna-Karin Alm.

Transaktionen är föremål för sedvanliga stängningsvillkor och förväntas avslutas detta kvartal.