Så får vi fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar till Sverige

Den 20 maj, när den kliniska forskningen uppmärksammas under Clinical Trials Day, lanserar Lif sin uppdaterade handlingsplan för hur Sverige i framtiden ska kunna konkurrera om fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Kliniska läkemedelsprövningar innebär både att svenska patienter kan få vara med och testa de nyaste behandlingarna och att den svenska hälso- och sjukvården får kunskap om nya läkemedel och behandlingar som ligger i forskningsfronten. Förutom att de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna bidrar till att förnya hälso- och sjukvården kan de också öka de internationella företagens intresse för andra investeringar och etableringar i landet och därigenom stärka den svenska Life Science-sektorn.

– I den nationella Life Science-strategin som presenterades i december 2019 finns ett uttalat mål att antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar i Sverige ska öka. För att det ska kunna ske måste vi vara konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv, säger Karolina Antonov, analyschef på Lif som sammanställt Lifs ”Handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar”.

Bland de förslag och åtgärder som Lif listar i sin handlingsplan finns insatser för att underlätta för alla aktörer att genomföra företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar och insatser för att skapa ett modernt erbjudande när de globala läkemedelsföretagens undersöker var de ska förlägga sina kliniska läkemedelsprövningar.

– Vi behöver profilera oss, fortsätta att utveckla våra styrkor och sedan marknadsföra det som är bra och unikt i Sverige, säger Karolina Antonov.

– De nya typer av läkemedel som utvecklas nu och de nya vetenskapliga metoder som används kan tillsammans med teknikutvecklingen göra att vi i Sverige kan attrahera fler moderna och mer komplexa prövningar.

Läs hela ”Handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar”

 

Clinical trials day 2021

Läs mer om Clinical trials day 2021