Roche trampar upp nya stigar

Roche trampar upp nya stigar
Roche är ett läkemedelsföretag som sticker ut genom en lika helhjärtad som envis satsning på diagnostik. Målet är individanpassade läkemedel inom specialistsjukvården. Men försäljning av diagnostiska tester kräver minst lika stor skicklighet i kommunikation som i innovation.

Beteckningen familjeföretag kan låta en smula märklig för att beskriva ett av världens ledande och snabbast växande företag inom molekylär diagnostik och läkemedel. En multinationell koncern som 2015 omsatte runt 400 miljarder svenska kronor (biologiska läkemedel står för mer än hälften), tjänade (nettoresultat) 75 miljarder kronor och har 91 747 anställda i över 150 länder. Likväl är det schweiziska bolaget ett familjeföretag och aktiemajoriteten innehas av två familjer. I Sverige har bolaget två dotterbolag, Roche AB (läkemedelsdelen) och Roche Diagnostics Scandinavia AB. Det förra bolaget omsatte 2015 1,5 miljarder kronor och i år uppgick läkemedelsförsäljningen till 922 miljoner kronor till och med juli. Tillsammans har de svenska dotterbolagen drygt 200 anställda. Trots dessa aktningsvärda siffror är just det 120 år långa familjebandet till företaget bland det första som tas upp under samtalet i konferensrummet Svanen i Roches nuvarande huvudkontor på Liljeholmen i Stockholm. En av ägarfamiljernas strategier har varit att satsa stort på forskning och utveckling. 2016 återinvesteras 19,4 procent av försäljningen.
– Jag är otroligt stolt över att vi återinvesterar så mycket på forskning och innovationer, säger Mira Ernkvist, Country Medical Lead på Roche.
– Att företaget har varit familjeägt har även påverkat strategin att inrikta sig på kombinationen diagnostik och läkemedel för att säkerställa att vi tillför samhällsnytta, säger Björn Arvidsson, policychef på Roche.

Läs hela reportaget som PDF