Kara Brotemarkle – Ny VD för Roche i Sverige kommer att fokusera på precisionsmedicin

Kara Brotemarkle har utsetts till ny VD för Roche AB i Sverige och tillträder i oktober 2021. Hon efterträder Amy van Buskirk, som går vidare till en global tjänst inom Roche.

Sverige har en uttalad ambition att bli en ledande life science-nation. För att förverkliga detta krävs satsningar på att implementera precisionsmedicin – rätt behandling i rätt tid till rätt patient. Svenska patienter behöver också få tillgång till fler innovationer snabbare för att vi ska kunna uppnå en mer jämlik vård och bästa möjliga behandlingsresultat. Tillsammans med myndigheter, akademi, patientföreningar samt hälso- och sjukvården vill vi på Roche arbeta för att uppnå detta, säger Kara Brotemarkle.

Kara Brotemarkle

Kara Brotemarkle, ny vd på Roche

Kara Brotemarkle kommer att leda verksamheten från kontoret i Solna som har ett 80-tal anställda. Hon kommer närmast från en tjänst som VD för Roche i Filippinerna och har bland annat en MBA-examen från Wharton i Pennsylvania och en kandidatexamen i ekonomi från Harvard.

För mer information, kontakta:

Helena Anderin, samhällspolitisk chef Roche AB

[email protected]