Regionindelningen – Högljudd debatt väntar i vinter

Regionindelningen – Högljudd debatt väntar i vinter

”Den utredning som betyder mest just nu”
– men LIF kräver mer än att kartan ritas om
– Det här är den ut redning som har störst betydelse just nu och som människor verk ligen kommer att märka följderna av. Det säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF, de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, om Indelningskommitténs del betänkande. På sikt förordas totalt sex regioner i landet istället för de 21 landsting vi har idag, men i nuläget är bedömningen att det bara finns acceptans för att presentera tre av dessa nya storregioner.

Och det som kommer att märkas gäller främst sjukvården, det absolut största verksamhetsområdet för regionerna.
– Läkemedelsutveckling är en viktig del av vården och våra medlemmar ställer förstås en del frågor, berättar Jonas Vikman. Några undrar varför inte det här skett tidigare och andra är mer skeptiska: Blir det verkligen av?
– Förslaget är förstås viktigast för den högspecialiserade vården. För primärvården spelar det nog inte så stor roll om det är sex eller 21 landsting. Men en ineffektiv svensk samhällsorganisation förhindrar nödvändig medicinsk utveckling. Många landsting för små LIF:s inställning är att strävan mot färre och större regioner är helt nödvändig. De viktigaste argumenten handlar om minskad ojämlikhet och om bättre förutsättningar för kliniska studier.
– Många landsting är alldeles för små och kämpar med underskott. Patientunderlaget är också för litet för en optimal verksamhet och samverkan över gränserna sker redan på flera håll. Det är en stor fördel att regionerna kan bli mer jämnstarka. Men LIF kräver också mer än bara en omritad karta.
– Vi saknar en tydlig konsekvensanalys för life science-industrin och för näringslivets behov. Vilka resonemang finns här? Även forskningsansvaret behöver förtydligas, understryker Jonas Vikman.
Läkemedelsbolagens investeringar i kliniska studier i Sverige har minskat under en följd av år, men den negativa utvecklingen ser ut att ha vänt.
– Det här är ett område som kan dra till sig investeringar och därför är det extra viktigt att forskningsuppdraget förtydligas. Sverige behöver bli ett attraktivt land att bedriva kliniska studier i.

Läs hela artikeln som PDF