Har du en psykopat på jobbet?

Har du en psykopat på jobbet?
De är charmiga. De är giriga. De är professionella lögnare. De skapar årligen psykosocialt lidande och ekonomisk skada i mångmiljardklassen på sina arbetsplatser. De kallas psykopater.

Begreppet psykopat används lite slarvigt om allsköns besvärliga typer i arbetslivet, men psykopati är en allvarlig personlighetsstörning som kan variera i omfattning och grad och även ha inslag av narcissism
– en annan personlighetsstörning som karaktäriseras av ett sjukligt självhävdelsebehov och en överdriven grandios självbild. Lite förenklat kan man i arbetslivet kan urskilja två huvudgrupper av psykopater: de med narcissistiska drag, som till varje pris vill synas och höras (till exempel i rollen som verkställande direktör) samt de som arbetar i det fördolda med till exempel id-kapning och datahackning. Robert Hare-en kanadensisk världsauktoritet på psykopater visade tillsammans med sina kollegor redan på 1970-talet att psykopater har fysiska avvikelser i hjärnan; både i frontalloben, som styr bland annat impulskontroll och planeringsförmåga, och i temporalloben, den del av hjärnan som styr känslor.
Psykopater kan därför ha svårt att behärska sig när det gäller att tillgodose sina behov och krav. De har även svårt att tänka långsiktigt, vilket kommer att prägla deras arbetssätt. Psykopater reagerar inte heller på bestraffning för icke-accepterat beteende och förmår av det skälet inte att ändra sitt beteende, vilket många i arbetslivet tror och hoppas på genom satsningar på till exempel utvecklingssamtal och kurser.

Läs hela artikeln som PDF