Nya medlemmar i Lifs styrelse

Fyra nya ledamöter valdes på Lifs årsstämma den 16 maj. De ser alla fram emot att driva på för patienters tillgång till nya, effektiva läkemedel så att de får möjlighet att dra nytta av den imponerande medicinska utvecklingen och att bidra till arbetet med att stärka Sverige inom Life Science.

Vatroslav Mateljic vill bidra inom sällsynta sjukdomar och tillgång till läkemedel

Vatroslav Mateljic, vd för Takeda, säger att han är mycket hedrad över att ha blivit invald i Lifs styrelse och över förtroendet han fått.

– Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte, drivet av snabba framsteg inom behandlingen av sällsynta sjukdomar och individanpassade läkemedel, och de kommande förändringarna kan bara drivas igenom via gemensamma ansträngningar med Lif som nyckelaktör.

– Av den anledningen har Takeda aktivt bidragit till att sätta dagordningen i Lifs arbetsgrupper inom hälsodata, digitalisering och klinisk forskning. Som ny styrelsemedlem tror jag att jag med mina över 20 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen och mitt engagemang för policyförändringar inom sällsynta sjukdomar och tillgång till läkemedel kan ge ett värdefullt bidrag till denna viktiga agenda.

Anja Schwartz har fokus på egenvård och apotekens roll

Det ska bli väldigt intressant och roligt att få ingå i Lifs styrelse, kommenterar Anja Schwartz vd för Haleon.

– Mitt fokus är egenvård, som är avgörande för prevention, vård och att stärka apotekens roll i hälso-och sjukvårdssystemet.

Jörg Schulze har sikte på fler investeringar till Sverige och utvecklingen av sjukvården

Jag känner mig djupt hedrad över att ha blivit invald i Lifs styrelse, som utför ett mycket värdefullt och gediget arbete för att förbättra förutsättningarna för svensk hälso- och sjukvård, säger Jörg Schulze vd för BMS Norden och fortsätter:

– Mitt bidrag till styrelsen kommer att vara att fortsätta locka investeringar till Sverige och stödja arbetet med att modernisera den svenska hälso- och sjukvården – för patienternas och Lifs medlemsföretags bästa. Jag är särskilt intresserad av att undersöka hur vi kan underlätta introduktionen av nya och avancerade terapier (till exempel inom nya cancerbehandlingar) och hur vi kan förbättra systemen för uppföljning.

Anders Wesslau ser fram emot att arbeta med innovation och dialog med beslutsfattare

Att bli invald i styrelsen för att bidra till Lifs viktiga arbete och uppdrag är spännande, hedrande och givande, säger Anders Wesslau vd för Merck Sverige.

– Via Lif kommer det vara viktigt att föra en dialog med nationella, regionala och lokala beslutsfattare för att skapa en hög innovationsnivå inom forskningen och läkemedelsbranschen. Man vet vad patienterna behöver, men nu måste man jobba med HUR vi går framåt för att bli ett ledande innovations- och forskningsland och leverera viktiga behandlingar. Jag ser fram emot att tillsammans med branschkollegor driva på för en hög innovationsnivå och sätta Sverige och Europa på kartan med utmaningar i form av rådande världsläge och konkurrens.

– Vi måste även öka förståelsen bland beslutsfattare om de aktuella utmaningar som industrin står inför de närmaste åren och hur det kan komma att påverka en av Sveriges största och viktigaste exportörer.

Styrelsens ledamöter

 • Malin Parkler, Pfizer (ordförande)
 • Linn Mandahl, AbbVie (vice ordförande)
 • Anders Wesslau, Merck
 • Anja Schwarz, Haleon
 • Anna-Lena Engwall, AstraZeneca
 • Björn Berglund, Swedish Orphan Biovitrum
 • Jakob Tellgren, Merck Sharp & Dohme
 • Tomer Feffer, Bayer
 • Jörg Schulze, Bristol Meyers Squibb
 • Kara Brotemarkle, Roche Pharmaceutical Sweden
 • Karin Järperud, Amgen
 • Olav Fromm, Chiesi
 • Per Öhlén, Sanofi
 • Vatroslav Mateljic, Takeda