Ny utbildning om graviditetsillamående från Praktisk Medicin

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanseras en ny utbildning som syftar till att öka kunskaperna hos förskrivande vårdpersonal om graviditetsillamående.

Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 300 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Webbsidan har en utbildningsdel som används av många läkare – över 15 000 utbildningar har genomförts de senaste åren.

Rebecka Kaplan Sturk, specialistläkare i obstetrik och gynekologi.

Många gravida lider av illamående och kräkningar och det är viktigt att de kan få rätt hjälp av primärvården. Utbildningen på Praktisk Medicin är framtagen av Rebecka Kaplan Sturk, specialistläkare i obstetrik och gynekologi, och syftar till att öka kunskapen på området hos förskrivande vårdpersonal.

– Att må illa och kräkas är så vanligt under graviditet att det ibland uppfattas som ”normalt”. Men det är ett tillstånd som försämrar den gravidas fysiska och psykiska hälsa och förmåga till arbete, studier och socialt liv. De svårare formerna kan också leda till allvarliga risker för både den gravida och fostret, både på kort och lång sikt. Med tidigt insatt och effektiv behandling, och med rekommenderad uppföljning, kan vi hjälpa gravida med illamående och kräkningar och bidra till god reproduktiv hälsa och ett välmående barn, säger Rebecka Kaplan Sturk.

Utbildningen består av 6 frågor och svar som inspirerar och motiverar lärande på ett interaktivt sätt. Den är medvetet skapad för att endast ta omkring 10-15 minuter att genomföra samtidigt som den har hög kvalitet.

– Efter att läkarna genomfört en utbildning får de svara på några frågor. Svaren visar att det finns ett stort intresse av att testa och fylla på kunskapsbanken. Hela 80 procent anser att utbildningarna kan vara till nytta i deras kliniska vardag och 90 procent tycker att de fått ökad kunskap om sjukdomen. Det är väldigt kul att se och motiverar oss att fortsätta ta fram nya utbildningar inom fler områden, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktisk Medicin.

Även i övriga Norden ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal. Fler nordiska utbildningar är att vänta.

 

För mer information:
Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88
Utbildningen i graviditetsillamående har fått oberoende ekonomiskt stöd från Campus Pharma AB.

Om Add Health Media
Add Health Media är ett av Nordens största mediehus inom hälsa och medicin. I varumärket DOKTORN, som riktar sig till allmänhet och patient, ingår väntrums-TV samt en av Nordens mest besökta hemsidor www.doktorn.com, som även inkluderar systersajter i Danmark, Finland och Norge. Add Health Media driver även Praktisk Medicin, www.praktiskmedicin.se, ett beslutsstöd för vårdpersonal, samt producerar utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal i hela Norden. Utöver det ingår Pharma Industry Publishing, vars varumärken riktar sig till specifika specialistsegment inom sjukvården samt personer inom läkemedelsindustrin