”När har vi vaccin mot coronaviruset?”

”När har vi vaccin mot coronaviruset?”

En forskningsöversikt som sammanställer relevant forskning som pågår för att få fram läkemedel mot covid-19 och vaccin mot coronaviruset är en del av LIF:s arbete under den pågående coronapandemin. Och forskningssatsningarna är unika, aldrig har så många projekt startats så snabbt.

LIF uppdaterar dagligen om det forsknings- och utvecklingsarbete som pågår i de globala läkemedelsföretagen i kampen mot coronapandemin. Forskningsöversikten presenterar pågående projekt för att få fram vacciner för att minska insjuknandet i covid-19 och olika typer av projekt för att få fram läkemedel för att behandla sjuka patienter. Översikten innehåller också en beskrivning av hur processen för att ta fram ett godkänt vaccin ser ut.

– Våra medlemmar är en central del i den internationella kraftsamling som pågår just nu. Läkemedelsföretagen tar fram coronatester, de forskar och testar läkemedel mot covid-19 samt forskar för att finna vaccin mot coronaviruset, säger Peter Leander, kommunikationschef på LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen och ansvarig för framtagandet av forskningsöversikten.

Stort intresse
Syftet med översikten är att visa på bredden i läkemedelsbranschens arbete, men också att ge allmänheten och media en korrekt och saklig nulägesbild av pågående forskning och utveckling.
– Det förekommer mycket spekulationer och utspel, inte minst i sociala medier om när och hur läkemedel och vacciner kan användas i kampen mot coronaviruset, och vi hoppas att vi kan bidra till en sansad informationsspridning genom vår kvalitetssäkrade forskningsöversikt. Och LIF:s kompetens är och har varit efterfrågad.
– Läkemedelsbranschens forskning och utveckling är lösningen på coronapandemin, så intresset från media har varit stort. Vi har flera medarbetare inom LIF som är experter på vacciner och antivirala läkemedel, och deras expertis har varit väldigt efterfrågad under pandemin, konstaterar Peter Leander.

Läs hela artikeln