En milstolpe för läkemedelsbranschen

En milstolpe för läkemedelsbranschen
Vi vet alla att det finns vanliga förändringar – och så finns det verkliga milstolpar. Milstolpar definieras som förändringar som är så stora och genomgripande att de helt förändrar förutsättningarna för den verksamhet som berörs. Förändringarna kan vara positiva eller negativa, men oftast är de en blandning av bägge. Om detta reflekterar Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, med anledning av den kommande läkemedelsutredningen.

Vi vet alla att det finns vanliga förändringar – och så finns det verkliga milstolpar. Milstolpar definieras som förändringar som är så stora och genomgripande att de helt förändrar förutsättningarna för den verksamhet som berörs. Förändringarna kan vara positiva eller negativa, men oftast är de en blandning av bägge. Om detta reflekterar Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, med anledning av den kommande läkemedelsutredningen. För läkemedelsbranschen i Sverige var införandet av generikareformen och inrättandet av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) för femton år sedan en avgörande milstolpe. Ingen kan veta med säkerhet, men det är sannolikt att vi nu är i början på en process som, när den drivits hela vägen fram till klubbade beslut om ett antal år, kommer att kallas för en lika viktig milstolpe. Och det jag tänker på är förstås de kommande resultaten från utredningen om framtidens finansiering, subvention och prissättning av läkemedel, ledd av Toivo Heinsoo som under våren på allvar inlett sitt arbete. Utredningens uppgift är inte liten. Den ska utreda och föreslå ett läkemedelssystem för framtiden som kan möta den fantastiska medicinska utveckling som nu sker och samtidigt ge trygghet för landsting och regioner. Den ska skapa ett system som säkrar tidig och jämlik tillgång till läkemedel för patienterna, som innebär incitament för läkemedelsföretag att utveckla behandlingar med högt medicinskt värde och som ger en trygghet för samhället att systemet har en långsiktig ekonomisk stabilitet. Utredningen ska i ett första steg utreda finansieringen av läkemedel och ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen. Därefter ska utredningen lämna förslag på ett nytt pris- och subventionssystem. Se där en liten nätt uppgift. Det är lätt att konstatera att Heinsooutredningen är en av de för läkemedelsbranschen mest centrala processerna detta årtionde, alldeles oavsett om utredningen lyckas med att åstadkomma en verklig milstolpe eller ej. För det är just i den här utredningen  sker – vi ska inte inbilla oss att något departement eller någon annan aktör någonstans sitter och knåpar på ändringar eller reformer som är lika omfattande som de kommande resultaten av den här utredningen har möjlighet att bli.

Läs hela artikeln som PDF