Lotta Liljelund till Lif

Lotta Liljelund arbetar från november deltid på Lif som sakkunnig policy med olika EU-relaterade frågor samtidigt som hon fortsätter att vara chef över Public Affairs vid Novartis Sweden där hon arbetat sedan 2020.

Lotta Liljelund

Lotta Liljelund

Lotta Liljelund har erfarenheter från forskningsfinansiärer, internationellt arbete på både Social- och Näringsdepartementen samt på svenska ambassaden i Beijing. Under hösten 2019 var hon vikarierande VD på Swecare. Under tiden på näringsdepartementet ansvarade hon för koordinering av arbetet kring europeisk industripolitik under det svenska EU-ordförandeskapet 2009.

Sverige har på nytt ordförandeskap i EU:s ministerråd våren 2023, en period med många för Life Science-branschen viktiga pågående EU-förhandlingar.

– Vi ser att Lottas internationella erfarenheter och inte minst erfarenheterna från Sveriges förra ordförandeskapsperiod är en stor tillgång när vi på Lif intensifierar arbetet inför Sveriges nästa ordförandeskapsperiod då bland annat resultatet av översynen av EU:s läkemedelslagstiftning, ”EU Pharmaceutical Strategy”, ska förhandlas, säger Lifs vd Anders Blanck.