Lifs kampanj ska synliggöra läkemedelsbranschens värde

Den 6 september sjösätter Lif den digitala kampanjen På liv och död. I korta filmer skildras hur läkemedelsföretagens forskning resulterat i behandlingar mot ett antal sjukdomar och därigenom gett människor möjlighet att leva ett friskare, friare liv.

Förhoppningen är att kampanjen ska öka allmänhetens kunskap om läkemedelsbranschens arbete och vilken skillnad det gör, något som coronapandemin redan bidragit till.

– Under pandemin har världen följt branschens hårda arbete med att ta fram vacciner mot covid-19, säger Lifs vd Anders Blanck. Nu vill vi lyfta fler insatser som läkemedelsföretagen gör inom medicinsk forskning och utveckling och visa på vårt bidrag till en bättre folkhälsa och livskvalitet. Vi tror att människor i och med coronapandemin har fått ett nytt intresse och en större förståelse för vad branschen gör så det ligger rätt i tiden.

Kampanjens röda tråd är att läkemedelsföretagens forskning och framtagande av läkemedel är en fråga om liv och död, men också om livskvalitet och frihet – möjligheten att leva sitt liv fullt ut så långt det är möjligt, även om man har en sjukdom.

Det illustreras genom medicinska genombrott inom migrän, diabetes och livmoderhalscancer samt hur mässlingen i princip är utrotad i Sverige tack vare vacciner.

– Vi har valt breda folksjukdomar för att så tydligt som möjligt visa på vilken inverkan och effekt läkemedel och vård kan ha för individ och samhälle. Det är också något många kan känna igen sig i och relatera till, säger Lifs kommunikationschef Peter Leander.

Att lyfta sjukdomar där utvecklingen av vård och behandling kommit långt ger också ett värdefullt historiskt perspektiv.

– Det gör det möjligt att visa på den fantastiska utvecklingen över tid, till exempel hur vi i Sverige kunnat eliminera mässling eller hur migrän för många drabbade inte längre är liktydigt med begränsande smärta och många sjukdagar, säger Peter Leander.

Här finns kampanjen:

https://www.lif.se/fokusomrade…