Life science konferens i precisionsmedicinens era

Den 26–27 juni samlas Europas främsta aktörer inom life science-sektorn för att belysa vikten av forskning och innovation inom precisionsmedicin. Konferensen som arrangeras inom det svenska ordförandeskapet kommer även att livesändas.

Vården och samhället står inför ett skifte till precisionsmedicin. Europa behöver ta sig an den stora uppgiften gemensamt. Konferensen sätter fokus på life science med syftet att ta nästa steg i hur precisionsmedicinen ska utvecklas och organiseras – en central fråga för Europa. Evenemanget ger tillfälle till internationell dialog och samverkan mellan de viktigaste aktörerna. Konferensen kommer att belysa vikten av forskning och innovation, uppmärksamma möjligheter och utmaningar och staka ut kursen för Europa framöver.

– För att life science-industrin ska kunna utveckla framtidens avancerade vård behöver EU fortsätta investera i forskning, innovation och goda förutsättningar för företagande. Det är avgörande för att långsiktigt säkra ekonomisk tillväxt, stärka konkurrenskraften och utveckla sjukvården, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Vi har gemensamma hälsoutmaningar i Europa. För att möta dem krävs ett större fokus på att förebygga sjukdomar, tidig diagnostik och mer träffsäkra behandlingar. Precisionsmedicin ger oss enorma möjligheter att minska sjukdomsbörda och rädda liv, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Vikten av forskning inom det här området kan inte överskattas. Hög kvalitet i forskning och innovation är avgörande och nödvändig om EU ska vara konkurrenskraftigt och kunna erbjuda en vård i framkant, säger utbildningsminister Mats Persson.

På två-dagarsprogrammet står anföranden av energi- och näringsminister Ebba Busch, socialminister Jakob Forssmed och utbildningsminister Mats Persson samt föreläsningar, paneldiskussioner, tematiska diskussioner och studiebesök.