Jeanette Edblad ny chef för life science-kontoret

Jeanette Edblad anställs som ny chef för life science-kontoret i Regeringskansliet. Jeanette Edblad tillträder sin nya roll den 1 september 2023.

Genom detta beslut säkerställs att regeringen fortsätter arbeta för ökad samordning inom life science-sektorn genom att ta vidare den tidigare samordnaren Jenni Nordborgs arbete.

Jeanette Edblad är i dag chef för enheten för entreprenörskap och innovation, som ansvarar för life science-frågorna på Klimat- och näringslivsdepartementet. Hon har tidigare arbetat med frågor om forskning och innovation, life science, andra branscher samt regional utveckling.

– Jeanette Edblads långa erfarenhet inom Regeringskansliet såväl som hennes goda kännedom om branschen kommer vara en stor tillgång i det arbetet vi har framför oss. En stärkt life science-sektor är viktig för Sveriges konkurrenskraft och näringslivets utveckling, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Life science är en strategiskt viktig fråga för regeringen. Life science-kontorets arbete spelar en viktig roll som kontaktpunkt mellan regeringen och industrin samt andra intressenter i läkemedelssektorn. Därför är det glädjande att Jeanette Edblad nu kommer att axla rollen som chef för kontoret, säger utbildningsminister Mats Persson.

– Samverkan med branschen och andra aktörer är centralt för att Sverige ska fortsätta att vara en stark innovationsnation inom life science-området. Framsteg inom life science innebär att vi kan rädda fler liv och förbättra människors hälsa och livsvillkor genom en alltmer avancerad och individanpassad vård där precisionsmedicin spelar en stor roll, säger socialminister Jakob Forssmed.