Lif välkomnar myndighetsuppdrag att föra nationell statistik över kliniska studier

Etikprövningsmyndigheten har idag fått i uppdrag av regeringen att påbörja utvecklingen av att föra statistik över klinisk forskning i Sverige. Lif, som vill se fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård välkomnar uppdraget.

Samtliga kliniska studier som genomförs i Sverige och som innefattar forskning på människor måste genomgå en etisk granskning av Etikprövningsmyndigheten. Det nya myndighetsuppdraget innebär att Etikprövningsmyndigheten ska sammanställa och på nationell nivå presentera vilken klinisk forskning och vilka kliniska studier som genomförs i Sverige.

Frida Lundmark, sakkunnig policy på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

– Uppdraget till Etikprövningsmyndigheten är något vi från den forskande läkemedelsbranschen länge efterlyst. Vi behöver få en överblick och samtidigt kunna följa upp och förstå vilken klinisk forskning som genomförs i Sverige och, inte minst viktigt, se hur detta utvecklas över tid, säger Frida Lundmark, sakkunnig på Lif.

Fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjulvård är en målsättning i den svenska Life Science-strategin, som lyfter upp betydelsen av en välfungerande infrastruktur som medger snabb introduktion i kliniskt bruk och effektiv utvärdering av diagnostik och behandlingsresultat. Men idag saknas en samlad överblick över den kliniska forskning som pågår i Sverige.

– Att vi får fram statistik som kan visa utvecklingen över tid är viktigt när vi ska utvärdera och utveckla olika satsningar och följa upp den svenska Life Science-strategin där ett av målen är att öka antalet kliniska läkemedelsprövningar. Vi välkomnar därför uppdraget till Etikprövningsmyndigheten, säger Frida Lundmark på Lif.

Under 2023 kommer arbetet bedrivas i form av ett utvecklingsprojekt för att sedan övergå i löpande arbete med att föra och presentera statistik. Uppdraget ska årligen redovisas senast den 15 maj till Utbildningsdepartementet, med början 2024 skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.