LIF TAR FRAM OCH FÖRANKRAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG

LIF TAR FRAM OCH FÖRANKRAR ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Läkemedelsindustriföreningen LIF har under våren tagit fram ett paket med åtgärdsförslag för att få fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar till Sverige. För att förankra och kvalitetssäkra dem har LIF genomfört en öppen konsultation och nu ska resultatet sammanfattas.

En av de viktigaste orsakerna till att vi vill ha fler läkemedelsprövningar till Sverige är att det är det enskilt bästa sättet för svenska patienter att få möjlighet att prova nya lovande läkemedelsbehandlingar långt innan de är slutligt godkända. Men det är också viktigt för Sverige som Life Science-nation att vara attraktivt för företagens investeringar i forskning och utveckling, säger LIF:s vd Anders Blanck.

Fram till slutet av 1990-talet hade Sverige en ledande position i Europa när det gällde företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar, men efter millennieskiftet har utvecklingen varit negativ. Företagens ansökningar till prövningar har i princip halverats under 2000-talet. Trots en stor samsyn hos såväl beslutsfattare som Life Science-sektorns olika aktörer om värdet av kliniska läkemedelsprövningar och ett antal statliga satsningar för att stärka den svenska Life Science-sektorn under senare år har den nedåtgående trenden inte brutits.

– Vi måste helt enkelt inse att de satsningar vi har gjort inte har varit tillräckliga. Vi är inte ensamma om att inse värdet av företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar och det råder en knivskarp internationell konkurrens, inte minst från våra nordiska grannländer där Danmark går i täten med stora och nationella satsningar, konstaterar Anders Blanck. Stärker svensk hälso- och sjukvård Kliniska läkemedelsprövningar är en viktig del av den medicinska utvecklingen; förutom att de möjliggör för svenska patienter att ta del av nya behandlingar redan innan de blir formellt godkända bidrar de till att hälso- och sjukvården utvecklas och personalen fortbildas.

– Att svensk hälso- och sjukvård ligger i framkant ökar också attraktiviteten för nya forskningssatsningar, både svenska och utländska. Läkemedelsföretagens forskning stärker i sin tur Sverige som kunskapsnation och är en viktig pusselbit om vi vill fortsätta att vara en ledande Life Science-aktör, menar Anders Blanck.

Läs hela artikeln som PDF