LIF har valt ny styrelse

Vid Lifs årsstämma valdes två nya ledamöter in i styrelsen och företagen Incyte Bioscience Nordic AB, Daiichi-Sankyo Nordics Aps och Kyowa Kirin AB blev nya medlemmar.

Malin Parkler, ordförande i Lifs styrelse ser fram mot fortsatt arbete i den nya styrelsen.

– De forskande läkemedelsföretagen har och kommer tillsammans med hälso- och sjukvården, akademin och andra organisationer att fortsätta att göra allt vad vi kan för att bekämpa pandemin – som ännu inte är över. Och när den väl är det så måste vi fortsätta att stärka partnerskapet med hälso- och sjukvården och säkra att patienter i Sverige får tillgång till de läkemedel de behöver.

Vid årsstämman den 26 maj fick styrelsen två nya medlemmar: Olav Fromm, Chiesi Pharma AB och Karin Järperud, Amgen Sweden.

 

Karin Järperud, vd Amgen och Olav Fromm, vd Chiesi i Norden tar nu plats i Lifs styrelse.

– Lif har i många år gjort ett fantastiskt jobb för att stärka den svenska Life Science-sektorn så att patienterna ska få en förbättrad vård. Jag är glad och otroligt stolt över mitt nya uppdrag. Jag hoppas att mina erfarenheter ska kunna bidra till att göra läkemedelsbranschen mer hållbar och att fler patienter i Sverige ska få tillgång till nya behandlingar, säger Olav Fromm, vd för Chiesi i Norden.

Tillgången till nya behandlingar lyfter också Karin Järperud, vd Amgen fram som ett prioriterat område.

– Det här är ett förtroende jag känner stor ödmjukhet inför. Lif representerar unika kunskaper inom ett fält som är av stor och växande betydelse för samhället i stort. Med mina erfarenheter hoppas jag kunna bidra till att säkerställa att alla patienter i Sverige får god och jämlik tillgång till vår fantastiska sjukvård och de innovativa behandlingslösningar som kommer fram. Jag vill också arbeta för att stärka Sverige inom klinisk forskning – för branschens utveckling, men ännu mer för patienternas skull, säger Karin Järperud, vd för Amgen Sweden.

Lifs nya styrelse för det kommande året:
Omval

Malin Parkler, Pfizer AB, chairman
Linn Mandahl, AbbVie AB, vice chairman
Amy van Buskirk, Roche AB
Anna-Lena Engwall, AstraZeneca AB
Berkeley Vincent, Janssen-Cilag AB
Björn Berglund, Swedish Orphan Biovitrum AB
Jakob Tellgren, Merck Sharp & Dohme AB
Johan Ström, Biogen Sweden AB
Judith Love, Novartis AB
Michaël Lugez, Bristol-Myers Squibb AB
Niels Abel Bonde, Novo Nordisk Scandinavia AB
Tomer Feffer, Bayer AB
Nyval

Olav Fromm, Chiesi Pharma AB
Karin Järperud, Amgen Sweden

Adjungerad representant, representerande Innovativa mindre Life Science-bolag (IML) är Nikolaj Sörensen, Orexo.

Företag som blev godkända som nya medlemmar är Incyte Bioscience Nordic AB, Daiichi-Sankyo Nordics Aps och Kyowa Kirin AB.