Lif – de forskande läkemedelsföretagen lanserar en handlingsplan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens riskerar att bli en av de ledande dödsorsakerna i världen. Problemet växer sig allt större och kan leda till en global hälsokris, där sjukvården slås ut och allvarliga sjukdomar inte går att behandla. För att bryta den negativa utvecklingen krävs kraftfulla åtgärder. Den 21 april presenterar Lif läkemedelsbranschens handlingsplan mot antibiotikaresistens.

Antibiotikaresisten

Antibiotikaresisten

 

Antimikrobiell resistens (AMR), eller i dagligt tal antibiotikaresistens, handlar om att bakterier eller andra mikrober blir resistenta mot antibiotika så att infektioner blir svåra eller omöjliga att behandla. Tillgången till fungerande antibiotika är därför en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna bedriva både grundläggande och avancerad vård.

Sverige bedriver sedan länge ett omfattande arbete globalt och nationellt och med den nya handlingsplanen hoppas Lif att arbetet kan intensifieras ytterligare. Den beskriver resistensläget i Sverige, vad som görs av läkemedelsbranschen och andra aktörer och pekar ut åtgärder för att bromsa utvecklingen så att vi kan säkra vår moderna sjukvård och människors hälsa.

Sverige kan ta täten i kampen mot AMR

– AMR är en av de viktigaste frågorna för läkemedelsbranschen, säger Lifs Bengt Mattson som arbetat med handlingsplanen. Det behövs en bred kombination av åtgärder, bland annat framtagande av nya antibiotika samt ansvarsfull användning och tillverkning. Vi har ett antal konkreta förslag på hur Sverige kan växla upp i kampen mot antibiotikaresistens. Ett av de mest centrala är att utnyttja vårt ordförandeskap i EU 2023.

Ordförandeskapet är en unik möjlighet för Sverige att sätta ljuset på frågan i EU och axla ledarskapet för en internationell kraftsamling. Där är nya betalningsmodeller för antibiotika en viktig del. I handlingsplanen föreslår Lif att Sverige lanseras som en global testmarknad för sådana betalningsmodeller, men även för andra initiativ som säkrar tillgängligheten till befintliga antibiotika och ger incitament för att utveckla nya.

– Vi måste ha en stadig tillförsel av nya antibiotika som kan ersätta de som blir verkningslösa, säger Lifs Amy Havenäng som också deltagit i arbetet med handlingsplanen. Det är en nödvändig förutsättning och ett område där läkemedelsbranschen kan ge sitt viktigaste bidrag. Därför måste möjligheterna att utveckla nya antibiotika förbättras – idag är det i värsta fall en ren förlustaffär för företagen.

Presentation av handlingsplanen
Handlingsplanen mot antibiotikaresistens presenteras på ett digitalt seminarium den 21 april där regeringens AMR-ambassadör Malin Grape och Enrico Baraldi, projektledare för samverkansplattformen PLATINEA, medverkar. Från Lif deltar Bengt Mattson och Amy Havenäng som tagit fram planen.

Eventet hålls kl. 14.00–15.30 och går att se i efterhand. Följ livesändningen här.