Läkemedelsbranschens etiska regelverk fyller 50 år

Ingen annan bransch i Sverige är så hårt reglerad som läkemedelsindustrin. Grundplattan är läkemedelslagen, som kompletteras med rigorösa, detaljerade regler som genomsyrar alla aspekter av kontakterna med sjukvården och patienterna, marknadsföringen och informationen om preparat och behandlingar. Och det är branschen själv som tagit fram regelverket. I år fyller denna frivilliga självreglering 50 år.

Läkemedelsbranschens etiska regelverk LER gäller för alla företag som är med i LIF eller de tre andra branschföreningarna inom området som också valt att ansluta sig. Men det täcker i realiteten hela industrin; de flesta som inte är medlemmar följer regelverket ändå. Sverige var tidigt ute, självregleringssystemet infördes redan 1969. Först innefattade det regler för hur och vilka företagen får informera om läkemedel. Genom decennierna har det i dag 50-åriga regelverket byggts på med internationella branschorganisationers bestämmelser men också regler för hur samverkan får ske mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården, organisationer, politiker, patientföreningar med flera som LIF tagit fram. Bland annat måste ekonomiska ersättningar som konsultarvoden från företag till organisationer och personal inom hälso- och sjukvård redovisas i en öppen databas på LIF:s hemsida och vad branschen får bekosta regleras hårt. Till exempel får man inte stå för resa och logi för läkare som deltar på vetenskapliga kongresser.

Läs hela artikeln