Kährs inleder ett femårigt forskningssamarbete inom neurodesign

Hur påverkar golvet oss människor och vad händer i hjärnan i olika rumsmiljöer? Hur kan rummets design främja läkande, lärande och kreativitet? Kährs inleder ett femårigt forskningssamarbete inom detta tvärvetenskapliga ämne som kallas Neurodesign, där Isabelle Sjövall, som först i världen, ska doktorera de kommande fem åren.

Isabelle Sjövall. Foto: Jenny Hammar.

Neurodesign handlar om hur hjärnan reagerar på byggda miljöer och hur människor påverkas psykologiskt och fysiologiskt av design. I sin forskning kommer Isabelle bland annat att studera lärande miljöer, läkande miljöer, boendemiljöer och kontorsmiljöer. Hon kommer att undersöka golvets roll i olika miljöer i kombination med belysning, möbler, färger, former och material.

Studierna avser att använda olika golv från Kährs. I sitt breda sortiment av golv har Kährs produkter för de olika typer av miljöer som Isabelle kommer att forska inom. Denna forskningsbaserade kunskap ämnar Kährs att appliceras i såväl innovation och produktutveckling av golv som ännu bättre bidrar till miljöer som främjar hälsa, prestation och välmående.

— En del kunskap i ämnet finns redan, men vissa pusselbitar fattas. Vi har förhoppningar att forskningsprojektet kommer ge oss fakta i hur olika element i ett rum påverkar människan och ger oss nycklar till framtidens golv, säger Sara Olofsson, Chief Commercial Officer på Kährs.

— Jag är otroligt glad över att ha Kährs som samarbetspartner i detta världsunika forskningsprojekt. Vår gemensamma kunskap skapar spännande möjligheter att tillsammans bidra till nya insikter och innovationer som främjar alla aspekter av hållbarhet: mänsklig, ekologisk och ekonomisk, säger Isabelle Sjövall.