”En fördom att alla sitter för mycket på kontoret”

Då kontorsarbetare fick bära mätare visade de sig både stå och röra sig mer än forskarna vid Högskolan i Gävle, Svend Erik Mathiassen och David Hallman, tidigare trott.
— Men problem med stillasittande finns i de flesta organisationer och vi behöver fokusera särskilt på att nå de som är alldeles för inaktiva, säger Svend Erik Mathiassen, professor i arbetshälsovetenskap.

När forskarna för första gången sammanställt resultaten från de 26 internationella studier med mätdata som visar både sittande, stående och gående, det handlar om 2812 personer som burit aktivitetsmätare under hela arbetsdagen, fann de att kontorsarbetare rör på sig ganska nära EU:s riktlinjer.

Riktlinjerna föreslår att arbetsdagen ska bestå till 60-30-10 procent av sittande, stående och gående och studierna där aktivitetsmätare använts visar, på gruppnivå, 70-20-10 procent.

– Uppfattningen att kontorsarbetare sitter alldeles för mycket grundar sig i tidigare studier som byggt på självskattning. Men våra egna studier har visat att tiden i sittande är svår att uppskatta själv, säger Svend Erik Mathiassen.

Problemen finns på individnivå

Men även om hela arbetsgrupper kanske ligger bra till i medel finns det problem på individnivå. Studierna visar en mycket stor spridning mellan individer; på samma kontor kan någon sitta 30 procent och en annan 90 procent. Det finns även stor spridning mellan arbetsdagar för den enskilde.

– Bäst är att fokusera på att identifiera de som rör sig för lite. Man kan tjäna på interventioner i organisationen på de ställen där det finns många sådana individer.

Aktivitetsbaserade kontor löser det inte

Forskarna hade trott att aktivitetsbaserade kontor, där man ska röra sig mellan olika delar, är någonting som ger mer fysisk aktivitet. Men studier visar att det gör det inte, eller väldigt lite.

– Nej, aktivitetsbaserade kontor löser inte utan vidare problemen med mycket sittande. De anställda rör sig lite mera där än på vanliga cellkontor, men inte särskilt mycket.

Hus där man måste röra på sig

Slutsatsen, enligt Svend Erik Mathiassen, är att de individer det handlar om förmodligen behöver insatser som är ganska omfattande.

De kan till exempel behöva andra byggnader och den senaste trenden är just att bygga hus för kontorsarbete där man inte kommer undan att röra på sig. Hus där det överallt finns saker man måste göra utan att sitta.

– Man skall inte gå på individen och säga ”du måste träna”, utan främja rörelse i själva arbetet. Och gör man interventioner för dem som behöver det mest så blir det också bra för dem som inte behöver det lika mycket, säger Svend Erik Mathiassen.